Acmhainní logainmníochta

Áis atá sa rannóg seo de logainm.ie chun ábhar eolais i dtaobh logainmneacha faoi leith a chur ar fáil. Tá logainm.ie buíoch de na daoine agus na heagraíochtaí éagsúla a sholáthair an t-ábhar seo. Cuirfear fáilte roimh a thuilleadh ábhair (aistí, grianghraif agus eile) ach dul i dteagmháil linn ag logainm@dcu.ie. Tá foilseacháin eile de chuid fhoireann Fiontar ar fáil anseo, agus tá blagmhíreanna anseo.

Foilseacháin > Irish Historic Towns Atlas

IHTA, no.11, Dublin, part I, to 1610 (2002) by H.B. Clarke pp 1-11, 33-36

IHTA, no.19, Dublin, part II, 1610 to 1756 (2008) by Colm Lennon pp 1-9, 38-40

IHTA, no.26, Dublin, part III, 1756 to 1847 (2014) by Rob Goodbody pp 1-44, 103-106

IHTA, no.20, Tuam (2009) by J.A. Claffey, pp 1-9, 18-20

Foilseacháin > Dinnseanchas

An Cumann Logainmeacha, 1964–1965

An Cumann Logainmeacha, 1966–1967

An Cumann Logainmeacha, 1968–1969

An Cumann Logainmeacha, 1970–1971

An Cumann Logainmeacha, 1972–1973

An Cumann Logainmeacha, 1974–1977

Foilseacháin > Faoin mbunachar

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht)
Back to our past, RDS, Baile Átha Cliath, 2013

Foilseacháin > Sráidainmneacha

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) ©
Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) ©
Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

© Cóipcheart ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

Chistopher Teeling M’Cready, Dublin Street Names: Dated and Explained (Hodges, Figgis, and Co., Dublin, 1892).

Foilseacháin > Eile

Treoir don logainmníocht le Liam Mac Mathúna, foilsithe 1990. © Liam Mac Mathúna

© Rialtas na hÉireann 2007

Dónall Mac Giolla Easpaig ©
Foilsithe in A New View of the Irish Language, (2008) Nic Pháidín, C. & Ó Cearnaigh, S., eag. Cois Life, lch 164-177

Pádraig Ó Cearbhaill ©
Foilsithe in Changing Names: The dynamic world of Irish placenames and their meanings, (2005) d’Auria, L. & O’Flaherty, E., eag. Coiste Logainmneacha an Chláir, lch 53-74

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht)
Scoil Samhraidh Mherriman, 2003

© Rialtas na hÉireann

Dónall Mac Giolla Easpaig
Foilsithe in Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage, (2009) Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, iml. 18, lch. 79-85

Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Ireland, comprising the several counties, cities, boroughs, corporate, market, and post towns, parishes and villages, 2 volumes. (S. Lewis & Co., London, 1837). PDF ina bhfuil príomhthéacs imleabhair I agus II.

Art Ó Maolfabhail
Foilsithe in Logainmneacha na hÉireann I: Contae Luimnigh, (1990)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

Nic Lochlainn, Mairéad agus Ó Raghallaigh, Brian (eag.) (2012). Baile Átha Cliath: Fiontar, DCU

Power, Patrick, The Place-Names of Decies (Nutt, London, 1907). Internet Archive.

Léaráidí

Léarscáileanna stairiúla > Éire

Ancient map of Ireland, A.D. 1572, clóbhuailte ón bpláta copair bunaidh a fuarthas in Ard Mhacha... (Forster & Co., Baile Átha Cliath a chlóbhuail).

© Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Éire 1:500.000. ‘I gcomhairle le Fiachra Éilgeach agus leis an Athair Pól Breathnach do socruigheadh na hainmneacha’ (1938).

Éire 1:575:000. An tSuirbhéireacht Ordanáis a thiomsaigh agus a chlóbhuail (Baile Átha Cliath, 1970).

Léaráid den tsraith léarscáileanna ar scála sé orlaigh sa mhíle (1:10 560). (Baile Átha Cliath, 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a réitigh agus a chlóbhuail).

Léarscáileanna stairiúla > Ulaidh

© Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

A generalle description of Ulster, Richard Bartlett (1602-3); macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/35] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Léarscáileanna stairiúla > Teorainneacha

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; north-east sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; cuid de athcheartaithe 1961).

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; north-west sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; south-east sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

Boundaries of Administrative Counties, Co. Boroughs, Urban & Dispensary Districts & District Electoral Divisions; south-west sheet (Baile Átha Cliath 1962; An tSuirbhéireacht Ordanáis a chéadfhoilsigh, 1935; athcheartaithe 1961).

Léarscáileanna stairiúla > Ard Mhacha

A topographical map of the county of Armagh, John Rocque; 2 leathanach (R. Laurie & J. Whittle, Londain a d’fhoilsigh, 1760).

A topographical map of the county of Armagh, John Rocque; 2 leathanach (R. Laurie & J. Whittle, Londain a d’fhoilsigh, 1760).

Léarscáileanna stairiúla > Ceatharlach

A map of the county of Carlow (William Allen, Baile Átha Cliath a d’fhoilsigh, 1824).

Léarscáileanna stairiúla > Cill Dara

Map of county Kildare, J.Noble & J.Keenan; 2 leathanach (D.Pomarede, Baile Átha Cliath, 1752).

Map of county Kildare, J.Noble & J.Keenan; 2 leathanach (D.Pomarede, Baile Átha Cliath, 1752).

Léarscáileanna stairiúla > An Clár

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

The county of Clare. Henry Pelham a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht; 6 leathanach (1787).

Léarscáileanna stairiúla > Corcaigh

Plan of the city and suburbs of Cork. Thomas Holt a tharraing agus a rinne an tsuirbhéireacht 1832 (Corcaigh, 1833).

Léarscáileanna stairiúla > Dún na nGall

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

A map of the county of Donegal, tarraingthe ó shuirbhéireacht bhunaidh ag William McCrea 1796; 4 leathanach (1801).

Léarscáileanna stairiúla > Fear Manach

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Léarscáileanna stairiúla > Gaillimh

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 15 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Galway, William Larkin; 16 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

Léarscáileanna stairiúla > An Iarmhí

A map of the county of Westmeath, William Larkin (Allen’s Map and Print Warehouse, Baile Átha Cliath a d’fhoilsigh, 1808).

Léarscáileanna stairiúla > An Longfort

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

A map of the county of Longford, William Edgeworth (1813); 4 leathanach (W. Faden, Londain a d’fhoilsigh, 1814).

Léarscáileanna stairiúla > Lú

A map of the county of Louth, George Taylor agus Andrew Skinner a rinne an tsuirbhéireacht (1777); 2 leathanach (G. Terry, Londain a ghrean).

A map of the county of Louth, George Taylor agus Andrew Skinner a rinne an tsuirbhéireacht (1777); 2 leathanach (G. Terry, Londain a ghrean).

Léarscáileanna stairiúla > Maigh Eo

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Map of the maritime county of Mayo …, William Bald (1809-1817); 25 leathanach agus innéacs (Chardon a chlóbhuail, 1830).

Innéacs léarscáil Co. Mhaigh Eo, William Bald (1809-1817).

Léarscáileanna stairiúla > An Mhí

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

A map of the county of Meath, William Larkin 1812; 6 leathanach (William Allen, Baile Átha Cliath, 1817 a d’fhoilsigh).

Léarscáileanna stairiúla > Muineachán

A map of the barony of Cremorne, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Dartrey, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Monaghan, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Farney, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

A map of the barony of Trough, tarraingthe ó shuirbhéireacht ghinearálta Co. Mhuineacháin ag William McCrea (1790-93).

Léarscáileanna stairiúla > Port Láirge

Map of the city of Waterford and its environs ... , Patrick Leahy (Cluain Meala, 1834).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Waterford, William Larkin (1818); 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

Léarscáileanna stairiúla > Ros Comáin

A map of the county of Roscommon, William Edgeworth a rinne an chuid thuaidh agus Richard Griffith a rinne an chuid theas (1817); 2 leathanach (Joseph Cross, Londain a ghrean).

A map of the county of Roscommon, William Edgeworth a rinne an chuid thuaidh agus Richard Griffith a rinne an chuid theas (1817); 2 leathanach (Joseph Cross, Londain a ghrean).

Léarscáileanna stairiúla > Sligeach

A coastal map of counties Donegal (part of), Fermanagh, Sligo and Mayo (part of) (1602-3), Richard Bartlett; macasamhail [de Public Record Office, Londain MPF 1/37] a d’fhoilsigh an tSuirbhéireacht Ordanáis, Southampton (1861).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).

A map of the county of Sligo, William Larkin; 6 leathanach (S. J. Neele, Londain a ghrean, 1819).