Iar-bhunscoil

Aonad 2: Aonaid gheografacha agus riaracháin na tíre

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 2 ag logainm.ie-scoil2-02-aonaid-gheografacha-agus-riarachain-na-tire.pdf

Cluiche tarraing agus scaoil: Contaetha na hÉireann

Cluiche meaitseála: Bríonna ainmneacha na gcontaetha - (Is gá an leathanach a athnuachan má theastaíonn uait an cluiche a imirt arís agus contaetha eile san áireamh. )

Crosfhocal: Bríonna ainmneacha na gcontaetha


Aonad 3: Gnéithe fisiciúla sna logainmneacha

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 3 ag logainm.ie-scoil2-03-gneithe-fisiciula-sna-logainmneacha.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge i logainmneacha a bhaineann le gnéithe fisiciúla

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann le gnéithe fisiciúla

Crosfhocal: Gnéithe fisiciúla


Aonad 4: Tionchar na Críostaíochta ar na logainmneacha

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 4 ag logainm.ie-scoil2-04-tionchar-na-criostaiochta-ar-na-logainmneacha.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge i logainmneacha a bhaineann leis an gCríostaíocht

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann leis an gCríostaíocht

Crosfhocal: Tionchar na Críostaíochta ar logainmneacha


Aonad 5: Tionchar lonnaitheoirí ar na logainmneacha

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 5 ag logainm.ie-scoil2-05-tionchar-lonnaitheoiri-ar-logainmneacha.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge i logainmneacha a bhaineann le lonnaitheoirí

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann le lonnaitheoirí

Crosfhocal: Tionchar lonnaitheoirí ar logainmneacha


Aonad 6: Béarlú na logainmneacha

Tá an cluiche seo a leanas bunaithe ar Aonad 6 ag logainm.ie-scoil2-06-bearlu-na-logainmneacha.pdf

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann le Béarlú


Aonad 7: Flóra agus fána

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 7 ag logainm.ie-scoil2-07-flora-agus-fana.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge i logainmneacha a bhaineann le flóra agus fána

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann le flóra agus fána

Crosfhocal: Fána


Aonad 8: Léargas ar an nGaeilge trí na logainmneacha

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 8 ag logainm.ie-scoil2-08-leargas-ar-an-ngaeilge-tri-na-logainmneacha.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge i logainmneacha a bhaineann le léargas ar an nGaeilge

Cluiche meaitseála: Logainmneacha a bhaineann le léargas ar an nGaeilge

Crosfhocal: Léargas ar an nGaeilge


Aonad 9: Sráidainmneacha agus logainmneacha nua

Tá na cluichí seo a leanas bunaithe ar Aonad 9 ag logainm.ie-scoil2-09-sraidainmneacha-logainmneacha-nua.pdf

Cluiche meaitseála: Míreanna Gaeilge a bhaineann le sráidainmneacha agus logainmneacha nua

Cluiche meaitseála: Sráidainmneacha

Cuardach focal: Sráidainmneacha agus logainmneacha nua


Tráth na gceist

Tá freagraí ar chuid de na ceisteanna seo le fáil sna hacmhainní oideachais ar logainm.ie ach is eolas ginearálta atá i gceist leis an gcuid is mó díobh.