Léim go dtí an bosca cuardaigh

Acmhainní oideachais

Tá na hacmhainní oideachais seo á soláthar mar áis do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí. Cuid lárnach d’oidhreacht na hÉireann is ea na logainmneacha. Tá súil againn mar sin go spreagfaidh na hacmhainní seo spéis daoine iontu. Tá na hacmhainní i nGaeilge agus tá siad inphriontáilte. Tuilleadh eolais »

Comórtais

Reachtálann foireann logainm.ie comórtais do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna go tráthrialta i dtaobh logainmneacha na hÉireann. Is féidir na torthaí agus cuid de shaothar na ndaltaí scoile a fheiceáil anseo.

Oscail Comórtais »

Ceistneoirí aiseolais

Bheimis an-bhuíoch d'úsáideoirí na n-acmhainní ach ceistneoir gearr a líonadh, féach na naisc thíos. Beidh an t-aiseolas ina chabhair dúinn chun forbairt a dhéanamh ar na hacmhainní oideachais ar logainm.ie amach anseo. Tá ceistneoirí ar leith ann do na hacmhainní bunscoile, na hacmhainní iar-bhunscoile agus na hacmhainní tríú leibhéal.

Acmhainní oideachais don bhunscoil

Íoslódáil PDF

Comhad PDF, 44 leathanach, 6 MB

Sa chomhad seo tá acmhainní oideachais atá dírithe ar pháistí sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil. Oireann na hacmhainní do cheantar ar bith sa tír. Tá sé scéim oibre ar fáil, ceann amháin mar réamhrá don ábhar logainmneacha agus cúig cinn bunaithe ar théamaí éagsúla. D'fhéadfaí na hacmhainní seo a úsáid i roinnt ranganna iar-bhunscoile chomh maith.

leathanaigh shamplacha

Acmhainní oideachais don iar-bhunscoil

 1. Clár na n-acmhainní

 2. Liosta na bhfoinsí

 3. Aonad 1: Na logainmneacha a chur i láthair

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 4. Aonad 2.1: Aonaid gheografacha agus riaracháin na tíre

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 5. Aonad 2.2: Cúige Chonnacht

 6. Aonad 2.3.1: Cúige Laighean 1

 7. Aonad 2.3.2: Cúige Laighean 2

 8. Aonad 2.4: Cúige Mumhan

 9. Aonad 2.5.1: Cúige Uladh 1

 10. Aonad 2.5.2: Cúige Uladh 2

 11. Aonad 3: Gnéithe fisiciúla sna logainmneacha

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 12. Aonad 4: Tionchar na Críostaíochta ar na logainmneacha

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 13. Aonad 5: Tionchar lonnaitheoirí ar logainmneacha

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 14. Aonad 6: Béarlú na logainmneacha

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 15. Aonad 7.1: Flóra agus fána

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 16. Aonad 7.2: Logainmneacha agus an mac tíre

 17. Aonad 8: Léargas ar an nGaeilge trí na logainmneacha

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 18. Aonad 9.1: Sráidainmneacha agus logainmneacha nua

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 19. Aonad 9.2: Eastáit tithíochta

 20. Aonad 10: Tráth na gCeist

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

 21. Aonad 11: Treoracha le haghaidh tionscadail taighde

  Íoslódáil PDF

  PDF amháin

Acmhainní oideachais don tríú leibhéal

 1. Acmhainní oideachais don tríú leibhéal — imlíne

  Íoslódáil PDF

  Comhad PDF, 14 leathanach, 265 KB

 2. Léacht 8: Mionainmneacha na hÉireann

  Íoslódáil PDF

  Comhad PDF, 39 leathanach, 2,235 KB

 3. Léacht 11: Saothar na scoláirí agus taighde an lae inniu

  Íoslódáil PDF

  Comhad PDF, 29 leathanach, 245 KB

 4. Acmhainní oideachais don tríú leibhéal - leabharliosta

  Íoslódáil PDF

  Comhad PDF, 12 leathanach, 285 KB

Fiontar (DCU), i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta), a chruthaigh na hacmhainní oideachais seo.

Tá an bogearra Adobe Acrobat Reader ag teastáil chun comhaid PDF a oscailt agus a phriontáil. Is féidir an bogearra a íoslódáil saor in aisce.