Léim go dtí an bosca cuardaigh

Eolas faoin Tionscadal

Tá bunachar sonraí de Logainmneacha na hÉireann cruthaithe ag Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) i gcomhar leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta).

Áis chuimsitheach bhainistíochta í seo chun sonraí logainmneacha agus taifid chartlainne a riar mar aon le taighde oifigeach logainmneacha an Stáit. Áis don phobal atá ann, d’Éireannaigh sa bhaile agus thar lear, agus spreagann sí spéis i saibhreas agus i saíocht logainmneacha na hÉireann.

Cuireadh tús le Céim I den obair in Aibreán 2007 agus seoladh Bunachar Logainmneacha na hÉireann go poiblí ag tús Dheireadh Fómhair 2008. Le linn Chéim II (2009-2010) cuireadh na háiseanna seo a leanas leis an suíomh: comhaid fuaime logainmneacha; áiseanna léarscáilíochta; acmhainní oideachais do dhaltaí bunscoile agus do mhic léinn tríú leibhéal; córas aistriúcháin chun tiontú comhuaineach Gaeilge-Béarla agus Béarla-Gaeilge a dhéanamh ar liostaí logainmneacha; áiseanna breise don phobal ar nós nótaí míniúcháin ar ghnéithe de na logainmneacha; agus íomhánna scanta d’fhianaise staire (faoi ‘Taifid chartlainne’).

Le linn Chéim III (2011-2012), reáchtáladh ceardlann idirnáisiúnta logainmneacha agus foilsíodh imeachtaí na ceardlainne, Placenames Workshop 2012. Cuireadh na háiseanna seo a leanas leis an suíomh freisin: comhaid fuaime le 8 gcontae bhreise; acmhainní oideachais do dhaltaí iar-bhunscoile; cluichí idirghníomhacha do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile; Cartlann Fuaime an Bhrainse Logainmneacha agus áis chun míreanna coitianta Gaeilge i logainmneacha a mhíniú.

Le linn Chéim IV (2013–2014), rinneadh mórfhorbairt ar eispéireas na n-úsáideoirí agus ar struchtúr an bhunachair; cuireadh gnéithe nua feabhsaithe léarscáilíochta leis an suíomh; rinneadh mórfhorbairt ar an mbailiúchán foinsí; cuireadh breis acmhainní oideachais agus eolais leis an suíomh; agus críochnaíodh amach an obair fuaime. Cuireadh tionscadal Linked Logainm i gcrích freisin.

Le linn Chéim V (2015–2016), forbraíodh tionscadal bailithe mionlogainmneacha ag Meitheal Logainm.ie; cruthaíodh naisc le tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, dúchas.ie; agus leanadh den fhorbairt theicniúil agus eagarthóireachta.

Tá obair ar Chéim VI (2017–2019) idir lámha faoi láthair agus seo a leanas mórspriocanna na céime:

  • Cur chun cinn Meitheal Logainm.ie
  • Tiomsú oll-liosta de shráidainmneacha na tíre
  • Uirlisí nua taighde.

Tá comhoibriú leanúnach ar siúl idir logainm.ie agus Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann chun naisc a chruthú idir an dá bhunachar i gcás logainmneacha atá i bpáirt acu.

Bhuaigh logainm.ie an Séala Eorpach Teanga in 2010 agus ba bhuaiteoir catagóire é ag Gradaim Ríomh-Rialtais na hÉireann, 2011 & 2016.

Faigheann an tionscadal seo maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta.
An Crannchur Náisiúnta

PDF Bróisiúr eolais »