Léim go dtí an bosca cuardaigh

Seoladh logainm.ie

Seoladh logainm.ie
Ó chlé: Éamon Ó Cuív (an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta), An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín (Stiúrthóir tionscadal, Fiontar), Dónall Mac Giolla Easpaig (An Príomhoifigeach Logainmneacha, an Brainse Logainmneacha).


Seoladh logainm.ie
Ó chlé: Éamon Ó Cuív (an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta), An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín (Stiúrthóir tionscadal, Fiontar).


Preasráiteas faoi sheoladh Logainm, Deireadh Fómhair 2008

Preasráiteas, Nollaig 2008