Léim go dtí an bosca cuardaigh

Orduithe logainmneacha

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Nóta: Tá eolas ar dhualgais maidir le logainmneacha Gaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fáil ar shuíomh an Choimisinéara Teanga »

Dréachtorduithe

Tá tréimhse comhairliúcháin phoiblí don dréachtordú de logainmneacha Chontae Laoise ar siúl anois go dtí an 30 Meitheamh 2018.

Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí do na dréachtorduithe de logainmneacha Chontae Cheatharlach, Chontae na Gaillimhe, Chontae Liatroma, Chontae Loch Garman, Chontae an Longfoirt agus Chontae Mhaigh Eo thart anois.

Orduithe foilsithe