Léim go dtí an bosca cuardaigh

Orduithe logainmneacha

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Nóta: Tá eolas ar dhualgais maidir le logainmneacha Gaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fáil ar shuíomh an Choimisinéara Teanga »

Dréachtorduithe

Mairfidh an tréimhse comhairliúcháin phoiblí don dréachtordú de logainmneacha Chontae Shligigh ón 18 Aibreán 2019 go dtí an 31 Iúil 2019.

Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí do na dréachtorduithe de logainmneacha Chontae Cheatharlach, Chontae na Gaillimhe, Chontae Laoise, Chontae Liatroma, Chontae Loch Garman, Chontae an Longfoirt agus Chontae Mhaigh Eo thart anois.

Orduithe foilsithe