Léim go dtí an bosca cuardaigh

Dublin to 1610

Irish Historic Towns Atlas

IHTA, no.11, Dublin, part I, to 1610 (2002) by H.B. Clarke pp 1-11, 33-36

Oscail an comhad
Comhad PDF — tá Adobe Acrobat Reader nó léitheoir PDF eile ag teastáil.

Áiteanna a mbaineann an acmhainn leo:

Baile Átha Cliath/Dublin
cathair
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Morehampton/Morehampton Road (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar na gCloch/Stoneybatter (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé an Adhmaid/Wood Quay (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé na gCeannaithe/Merchant's Quay (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ceathrú Chromail/Cromwell's Quarters (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Clós Mhichíl/Saint Michael's Close (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc an Arbhair/Arbour Hill (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc an Bhunreachta/Constitution Hill (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc Chorcaí/Cork Hill (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc Réamainn/Redmond's Hill (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnocán an Bhrúnaigh/Mount Brown (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Com/The Coombe (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cúirt San Tomás/Thomas Court (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Geata an Iarla/Wormwood Gate (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Chrochaire/Hammond Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Óir/Golden Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Teampaill Theas/Church Lane South (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lána Caoch/Blind Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lána Cúil/Back Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lána Cúil/Back Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lána Fada/Long Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Fumbally/Fumbally Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána May/May Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mharascail/Marshal Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mhuire/Mary's Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Cúirte Leadóige/Tennis Court Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na hUillinne Thiar/Bow Lane West (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na hUillinne Thoir/Bow Lane East (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Seansaireachta/Chancery Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Rósmhuire/Rosemary Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Lú
Lána Temple Theas/Temple Lane South (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Theach na Scoile/Schoolhouse Lane (leathanach -1)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Uí Chinnéide/Kennedy's Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lann/Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh an Arbhair/Cornmarket (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh na Feirme/Smithfield (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Muileann an Chaca/Mullinahack (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Pimlico/Pimlico (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Theampall Chríost/Christchurch Place (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae na bProtastúnach/Protestant Row (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Pheadair/Peter Row (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Chopair/Copper Alley (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Adhmaid/Wood Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Chaisleáin/Castle Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Chaisleáin/Castle Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Chiste/Exchequer Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Dáma/Dame Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Déin/Dean Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Droichid Íochtarach/Bridge Street Lower (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Easpaig/Bishop Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Fhíona/Winetavern Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhalartáin Íochtarach/Exchange Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhalartáin Uachtarach/Exchange Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Pháláis/Palace Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Rí Theas/King Street South (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill/Church Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill/Church Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill/Church Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill/Church Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Árann Thoir/Arran Street East (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An tSráid Ard/High Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An tSráid Ard/High Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An tSráid Ard/High Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Beresford/Beresford Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhaile Átha Fhirdhia/Ardee Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhríde/Bride Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhun Droichid/Bridgefoot Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bowes/Bow Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín Íochtarach/Kevin Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín Uachtarach/Kevin Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chorcaí/Cork Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dorset Íochtarach/Dorset Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dorset Uachtarach/Dorset Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Essex Thiar/Essex Street West (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Grafton/Grafton Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Líosain Íochtarach/Leeson Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Líosain Uachtarach/Leeson Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Loch Garman/Wexford Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhichin/Saint Michan's Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na gCaorach Mhór/Ship Street Great (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na gCócairí/Cook Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Gréigise/Greek Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na mBráithre Bána/Whitefriar Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Nassau/Nassau Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Niocláis/Nicholas Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An tSráid Nua Theas/New Street South (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Parnell/Parnell Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Parnell/Parnell Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Parnell/Parnell Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Phádraig/Patrick Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Phádraig/Patrick Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Phádraig/Patrick Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Agaistín/Saint Augustine Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Proinsias/Francis Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Séamas/James's Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Werburgh/Werburgh Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Sheamlas an Éisc/Fishamble Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Sheoirse Mhór Theas/South Great George's Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Stiabhna Íochtarach/Stephen Street Lower (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Stiabhna Uachtarach/Stephen Street Upper (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Thomáis/Thomas Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Watling/Watling Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Trá/The Strand (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Trá/The Strand (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Trá/The Strand (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath

Á sholáthar ag Irish Historic Towns Atlas

Tá sleachta as foilseacháin roghnaithe de chuid thionscadal an Irish Historic Towns Atlas, in Acadamh Ríoga na hÉireann le fáil ar Logainm.ie mar acmhainn bhreise don phobal, agus iad nasctha leis na logainmneacha cuí.

Cuireadh an Irish Historic Towns Atlas (IHTA) ar bun sa bhliain 1981 mar thionscadal taighde de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann agus é mar aidhm aige forbairt thopagrafach bhailte agus chathracha na hÉireann a rianú. Déantar seo trí fhascúil atlais a a fhoilsiú, ceann le haghaidh gach baile i rogha a léiríonn catagóirí éagsúla méide, réigiúin éagsúla den tír, idir Phoblacht na hÉireann agus Thuaisceart Éireann, agus tréimhsí éagsúla bunúis, fáis agus athraithe. Tá claonadh áirithe le sonrú i dtreo thréimhse na Meánaoise ach áirítear freisin bailte eastáit, bailte tionsclaíocha agus bailte saoire a bhaineann níos mó leis an tréimhse nua-aoiseach.

Tá scéim seo na hÉireann ina cuid de thionscadal Eorpach níos leithne um atlas bailte stairiúla náisiúnta a bunaíodh tar éis an Dara Cogadh Domhanda chun tuiscint níos fearr a spreagadh maidir le fréamhacha comónta Eorpacha agus chun an staidéar uirbeach comparáideach a éascú. Faoi 2014 bhí fascúil i gcló le haghaidh tuairim is 500 baile agus cathair in ocht dtír Eorpacha déag – baineann 26 díobh sin le hÉirinn. Tá liosta de na hatlais atá i gcló cheana agus de na cinn atá le teacht ag www.ria.ie/research/ihta/publications.

Nascann an IHTA téacs agus mapaí i saothar cuimsitheach. I ngach fascúil a foilsíodh go dtí bhí mír fhairsing eolais ann maidir le topagrafaíocht an bhaile/na cathrach, eolas a tiomsaíodh go príomha ó fhoinsí stairiúla agus a bhfuil tábhacht fhadtéarmach leis don taighde a dhéanfar amach anseo. Téann na naisc ó Logainm.ie chuig na rannóga den eolas topagrafach a bhaineann le ‘logainmneacha’ agus ‘sráideanna’ mar aon leis an aiste agus na léarscáileanna téacs a ghabhann leo.

Déanann bord eagarthóirí maoirseacht ar an tionscadal seo: H.B. Clarke (a bhíodh i Roinn Stair na Meánaoise, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath), Anngret Simms (a bhíodh i Roinn na Tíreolaíochta, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath), Raymond Gillespie (Roinn na Staire, Ollscoil Mhá Nuad) agus Jacinta Prunty (Roinn na Staire, Ollscoil Mhá Nuad). Tá John Andrews (a bhíodh Roinn na Tíreolaíochta, Coláiste na Tríonóide) ina eagarthóir comhairleach. Tá na daoine seo a leanas fostaithe ar an tionscadal i dTeach an Acadaimh: Sarah Gearty (eagarthóir cartagrafaíochta agus bainistíochta); Angela Murphy, Jennifer Moore agus Frank Cullen (cúntóirí eagarthóireachta). Bíonn tiomsú ábhar gach atlais faoi chúram duine amháin nó níos mó de na rannpháirtithe, a bhaineann le réimse leathan disciplíní; an tíreolaíocht, an stair agus an tseandálaíocht go príomha.