Léim go dtí an bosca cuardaigh

Dublin 1610 to 1756

Irish Historic Towns Atlas

IHTA, no.19, Dublin, part II, 1610 to 1756 (2008) by Colm Lennon pp 1-9, 38-40

Oscail an comhad
Comhad PDF — tá Adobe Acrobat Reader nó léitheoir PDF eile ag teastáil.

Áiteanna a mbaineann an acmhainn leo:

Áit Tí Préacháin/Crowsnest (leathanach 13)
baile fearainn
contae: Gaillimh
Ardán Ché Árann/Arran Quay Terrace (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ardán Chlann Bhreasail/Clanbrassil Terrace (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ardán Halla an Línéadaigh/Linenhall Terrace (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ascaill Chaoimhín/Saint Kevin's Avenue (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ascaill Chesterfield/Chesterfield Avenue (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ascaill Dhún Uabhair/Donore Avenue (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ascaill Greenville/Greenville Avenue (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ascaill na Mainistreach/Friary Avenue (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Baile Átha Cliath/Dublin
cathair
contae: Baile Átha Cliath
Bellevue/Bellevue (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Bóthar Beag/Drury Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Bhríde/Bride Road (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Chluain Aodha/Clonee Road (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Dhomhnach Broc/Donnybrook Road (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Fhionnghlaise/Finglas Road (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar John Field/John Field Road (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar Morehampton/Morehampton Road (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Bóthar na Cabraí/Cabra Road (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé an Bhúrcaigh/Burgh Quay (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Árann/Arran Quay (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Aston/Aston Quay (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Ellis/Ellis Quay (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Essex/Essex Quay (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé na Cathrach/City Quay (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé na gCeannaithe/Merchant's Quay (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé na nÓstaí/Inns Quay (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Sheoirse/George's Quay (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cé Theach an Chustaim/Custom House Quay (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cearnóg an Déin Swift/Dean Swift Square (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cearnóg Hanover/Hanover Square (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Ceathrú Chromail/Cromwell's Quarters (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Chloch Leathan/Broadstone (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Clós Molyneux/Molyneux Yard (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc an Arbhair/Arbour Hill (leathanach 10)
dúiche
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc an Bhunreachta/Constitution Hill (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc Chorcaí/Cork Hill (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc Montpelier/Montpelier Hill (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnoc na Croiche/Gallows Hill (leathanach 14)
sráid
contae: Cill Chainnigh
Cnoc Sheoirse/Georges Hill (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cnocán an Bhrúnaigh/Mount Brown (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Com/The Coombe (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cúirt an Dáma/Dame Court (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cúirt Crampton/Crampton Court (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Cúirt Mhic Sheáin/Johnson's Court (leathanach 15)
sráid
contae: Sligeach
Cúirt Uí Eochaidh/Hoey Court (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Na Cuithí Dubha/Blackpitts (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Droichead Cam/Bow Bridge (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Droim Conrach/Drumcondra (leathanach 14)
ionad daonra
contae: Baile Átha Cliath
Duga Sheoirse/George’s Dock (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Faiche an Choláiste/College Green (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Geata Essex/Essex Gate (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Glas Mochainneog/Glasmanoge (leathanach 14)
dúiche
contae: Baile Átha Cliath
Gráinseach Ghormáin/Grangegorman (leathanach 15)
paróiste dlí
contae: Baile Átha Cliath
Halla na gCarraeirí/Carman's Hall (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Chócaigh/Coke Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Chrochaire/Hammond Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Dáma/Dame Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Diúic/Duke Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Diúic Uachtarach/Duke Lane Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Fhrancaigh/Frenchman's Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Ghairdín/Garden Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Longfoirt/Longford Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Mhuilinn/Mill Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Mhúraigh/Moore Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Óir/Golden Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Teampaill/Church Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an Teampaill Theas/Church Lane South (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána an tSéipéil/Chapel Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Anna/Anne's Lane (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Chill Mhaighneann/Kilmainham Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Cuffe/Cuffe Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Dhásain/Dawson Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Digges/Digges Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Eoin/John's Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Port Láirge
Lána Eoin Thiar/John's Lane West (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An Lána Fada/Long Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Fhreidric Thuaidh/Frederick Lane North (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Fumbally/Fumbally Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Ghort na mBrící/Brickfield Lane (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Granby/Granby Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Hanbury/Hanbury Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Hanover/Hanover Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Iósaif/Saint Joseph's Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Jervis Uachtarach/Jervis Lane Upper (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Laighean/Leinster Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Lincoln/Lincoln Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Litton/Litton Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Loftus/Loftus Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána May/May Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mharascail/Marshal Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mharcais/Mark's Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mhuire/Mary's Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Mhuire Mhaith/Marrowbone Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Bantiarna/Lady's Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Beairice/Barrack Lane (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Craenach/Crane Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na gCaorach/Mutton Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na hArdeaglaise/Cathedral Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na hUillinne Thiar/Bow Lane West (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na hUillinne Thoir/Bow Lane East (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Saoirse/Liberty Lane (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Seansaireachta/Chancery Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána na Silíní/Cherry Lane (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Sheoirse/George's Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Theach an Tionóil/Meetinghouse Lane (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Uí Bhroin/Byrnes Lane (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Uí Chinnéide/Kennedy's Lane (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Uí Dháire/Adair Lane (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Lána Uí Dhonnabháin/Donovan Lane (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Mainistir Mhuire/St. Mary’s Abbey (leathanach 17)
séadchomhartha
contae: Baile Átha Cliath
Margadh an Arbhair/Cornmarket (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh an Fhéir/Haymarket (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh Clarendon/Clarendon Market (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh Laighean/Leinster Market (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Margadh na Mí/Meath Market (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Muileann an Chaca/Mullinahack (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Paráid Halla an Línéadaigh/Linenhall Parade (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Parlús na mBó/Cow Parlour (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás an Arbhair/Arbour Place (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás an Iarla/Earl Place (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás an Mhainéir/Manor Place (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Anraí/Henry Place (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Aston/Aston Place (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Beresford/Beresford Place (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Dhoiminic/Dominick Place (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Halla an Arbhair/Corn Exchange Place (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Henrietta/Henrietta Place (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Lincoln/Lincoln Place (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás na Mí/Meath Place (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás na Seansaireachta/Chancery Place (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Theach Laighean/Molesworth Place (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Theampall Chríost/Christchurch Place (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Plás Uí Ógáin/Hogan Place (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Anglesea/Anglesea Row (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Bedford/Bedford Row (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Bhaile Átha Fhirdhia/Ardee Row (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Brabazon/Brabazon Row (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Camden/Camden Row (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Clarendon/Clarendon Row (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Coppinger/Coppinger Row (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Granby/Granby Row (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Rae Mhuirfean/Merrion Row (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Chopair/Copper Alley (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Innill/Engine Alley (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Lámhainneora/Glover's Alley (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Trasnáin/Crosstick Alley (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat an Uain/Lamb Alley (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat Mharcais Thiar/Mark's Alley West (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Scabhat na Corónach/Crown Alley (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Siúlán Bhaitsiléir/Bachelors Walk (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Siúlán na Manach/Monks’ Walk (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Uí Eireamhóin/Irwin Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Amiens/Amiens Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Aoil/Lime Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Bhrúnaigh Theas/Brown Street South (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Chaisleáin/Castle Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Charnáin/Dolphin's Barn Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Chiste/Exchequer Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Choláiste/College Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Dáma/Dame Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Déin/Dean Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Diúic/Duke Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Droichid Íochtarach/Bridge Street Lower (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Easpaig/Bishop Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Ghraeigh/Gray Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Iarla Theas/Earl Street South (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Iarla Thuaidh/Earl Street North (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Iústásaigh/Eustace Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Longfoirt Bheag/Longford Street Little (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhainéir/Manor Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhalartáin Íochtarach/Exchange Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhalartáin Uachtarach/Exchange Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhargaidh/Market Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhuilinn/Mill Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Mhúraigh/Moore Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Rí Theas/King Street South (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Rí Thuaidh/King Street North (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Taiscumair Íochtarach/Basin Street Lower (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill/Church Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill Nua/Church Street New (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an Teampaill Uachtarach/Church Street Upper (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid an tSeomraigh/Chamber Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Anglesea/Anglesea Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Anna Theas/Anne Street South (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Anna Thuaidh/Anne Street North (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Anraí/Henry Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Árann Thiar/Arran Street West (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Árann Thoir/Arran Street East (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Árann Thoir/Arran Street East (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
An tSráid Ard/High Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Aungier/Aungier Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Beresford/Beresford Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhagóid Íochtarach/Baggot Street Lower (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhaile Átha Fhirdhia/Ardee Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhríde/Bride Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bhun Droichid/Bridgefoot Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bolton/Bolton Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bond/Bond Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bonham/Bonham Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Bowes/Bow Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Brabazon/Brabazon Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Braithwaite/Braithwaite Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Brunswick Thuaidh/Brunswick Street North (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Camden Íochtarach/Camden Street Lower (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Camden Uachtarach/Camden Street Upper (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín Íochtarach/Kevin Street Lower (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín Uachtarach/Kevin Street Upper (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chathail Brugha/Cathal Brugha Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chatham/Chatham Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chéipil/Capel Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chill Dara/Kildare Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chlann Bhreasail Uachtarach/Clanbrassil Street Upper (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chorcaí/Cork Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Chúil Raithin/Coleraine Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Clarendon/Clarendon Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Cope/Cope Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Crow/Crow Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Cuffe/Cuffe Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Cumberland Theas/Cumberland Street South (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dhásain/Dawson Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dhoiminic Uachtarach/Dominick Street Upper (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dhroichead Átha/Drogheda Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Digges Uachtarach/Digges Street Upper (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Dorset Uachtarach/Dorset Street Upper (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Eachroma/Aughrim Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Eoin/John Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Eoin Theas/John Street South (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Eoin Thuaidh/John Street North (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Essex Thiar/Essex Street West (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Essex Thoir/Essex Street East (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Fhreidric Theas/Frederick Street South (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Fownes Íochtarach/Fownes Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Fownes Uachtarach/Fownes Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Ghairdinéir Íochtarach/Gardiner Street Lower (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Gloucester Theas/Gloucester Street South (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Grafton/Grafton Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Halla an Línéadaigh/Linenhall Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Halston/Halston Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Hanover Thiar/Hanover Street West (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Harry/Harry Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Hawkins/Hawkins Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Hendrick/Hendrick Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Henrietta/Henrietta Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid James Joyce/James Joyce Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Jervis/Jervis Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Laighean Theas/Leinster Street South (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Laighean Thoir/Leinster Street East (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Lemon/Lemon Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Lios na gCearrbhach/Lisburn Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Líosain Íochtarach/Leeson Street Lower (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Luke/Luke Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Malpas/Malpas Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mercer Íochtarach/Mercer Street Lower (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mercer Uachtarach/Mercer Street Upper (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhaoilbhríde/Marlborough Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhaoilbhríde/Marlborough Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mharcais/Mark Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhic Pháid/Fade Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhuire/Mary Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhuirfean/Merrion Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Mhuirfean Uachtarach/Merrion Street Upper (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Moss/Moss Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na bhFíníní/Fenian Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Binne Boirbe/Benburb Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Breataine Bheag/Little Britain Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Faiche Bige/Little Green Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Fuinseoige/Ash Street (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na gCaorach Mhór/Ship Street Great (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na gCaorach Mhór/Ship Street Great (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na gCócairí/Cook Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Gréigise/Greek Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na hArdeaglaise/Cathedral Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na hInse/Island Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Life Íochtarach/Liffey Street Lower (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Life Thiar/Liffey Street West (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Life Uachtarach/Liffey Street Upper (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Lorgan/Lurgan Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Mainistreach Íochtarach/Abbey Street Lower (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Mainistreach Láir/Abbey Street Middle (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Mainistreach Uachtarach/Abbey Street Upper (leathanach 10)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na mBéabhar/Beaver Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Mí/Meath Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Seansaireachta/Chancery Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Toinne/Fleet Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid na Trá Bheag/Little Strand Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Nassau/Nassau Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Óstaí an Rí/King's Inns Street (leathanach 16)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Caitríona/Catherine Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Proinsias/Francis Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid San Séamas/James's Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Scabhat na dTarbh/Bull Alley Street (leathanach 11)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Sheáin Díolúin/John Dillon Street (leathanach 15)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Sheamlas an Éisc/Fishamble Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Shéarlais Thiar/Charles Street West (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Sheoirse Uachtarach/George's Street Upper (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Shisile/Cecilia Street (leathanach 12)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Theach Laighean/Molesworth Street (leathanach 17)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Uí Dhúrais/Doris Street (leathanach 13)
sráid
contae: Baile Átha Cliath
Sráid Uí Fhoghlú/Foley Street (leathanach 14)
sráid
contae: Baile Átha Cliath

Á sholáthar ag Irish Historic Towns Atlas

Tá sleachta as foilseacháin roghnaithe de chuid thionscadal an Irish Historic Towns Atlas, in Acadamh Ríoga na hÉireann le fáil ar Logainm.ie mar acmhainn bhreise don phobal, agus iad nasctha leis na logainmneacha cuí.

Cuireadh an Irish Historic Towns Atlas (IHTA) ar bun sa bhliain 1981 mar thionscadal taighde de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann agus é mar aidhm aige forbairt thopagrafach bhailte agus chathracha na hÉireann a rianú. Déantar seo trí fhascúil atlais a a fhoilsiú, ceann le haghaidh gach baile i rogha a léiríonn catagóirí éagsúla méide, réigiúin éagsúla den tír, idir Phoblacht na hÉireann agus Thuaisceart Éireann, agus tréimhsí éagsúla bunúis, fáis agus athraithe. Tá claonadh áirithe le sonrú i dtreo thréimhse na Meánaoise ach áirítear freisin bailte eastáit, bailte tionsclaíocha agus bailte saoire a bhaineann níos mó leis an tréimhse nua-aoiseach.

Tá scéim seo na hÉireann ina cuid de thionscadal Eorpach níos leithne um atlas bailte stairiúla náisiúnta a bunaíodh tar éis an Dara Cogadh Domhanda chun tuiscint níos fearr a spreagadh maidir le fréamhacha comónta Eorpacha agus chun an staidéar uirbeach comparáideach a éascú. Faoi 2014 bhí fascúil i gcló le haghaidh tuairim is 500 baile agus cathair in ocht dtír Eorpacha déag – baineann 26 díobh sin le hÉirinn. Tá liosta de na hatlais atá i gcló cheana agus de na cinn atá le teacht ag www.ria.ie/research/ihta/publications.

Nascann an IHTA téacs agus mapaí i saothar cuimsitheach. I ngach fascúil a foilsíodh go dtí bhí mír fhairsing eolais ann maidir le topagrafaíocht an bhaile/na cathrach, eolas a tiomsaíodh go príomha ó fhoinsí stairiúla agus a bhfuil tábhacht fhadtéarmach leis don taighde a dhéanfar amach anseo. Téann na naisc ó Logainm.ie chuig na rannóga den eolas topagrafach a bhaineann le ‘logainmneacha’ agus ‘sráideanna’ mar aon leis an aiste agus na léarscáileanna téacs a ghabhann leo.

Déanann bord eagarthóirí maoirseacht ar an tionscadal seo: H.B. Clarke (a bhíodh i Roinn Stair na Meánaoise, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath), Anngret Simms (a bhíodh i Roinn na Tíreolaíochta, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath), Raymond Gillespie (Roinn na Staire, Ollscoil Mhá Nuad) agus Jacinta Prunty (Roinn na Staire, Ollscoil Mhá Nuad). Tá John Andrews (a bhíodh Roinn na Tíreolaíochta, Coláiste na Tríonóide) ina eagarthóir comhairleach. Tá na daoine seo a leanas fostaithe ar an tionscadal i dTeach an Acadaimh: Sarah Gearty (eagarthóir cartagrafaíochta agus bainistíochta); Angela Murphy, Jennifer Moore agus Frank Cullen (cúntóirí eagarthóireachta). Bíonn tiomsú ábhar gach atlais faoi chúram duine amháin nó níos mó de na rannpháirtithe, a bhaineann le réimse leathan disciplíní; an tíreolaíocht, an stair agus an tseandálaíocht go príomha.