Léim go dtí an bosca cuardaigh

Researching the placenames of Co. Clare: methodology, sources, restoration

An Brainse Logainmneacha

Pádraig Ó Cearbhaill ©
Foilsithe in Changing Names: The dynamic world of Irish placenames and their meanings, (2005) d’Auria, L. & O’Flaherty, E., eag. Coiste Logainmneacha an Chláir, lch 53-74

Oscail an comhad
Comhad PDF — tá Adobe Acrobat Reader nó léitheoir PDF eile ag teastáil.

Á sholáthar ag An Brainse Logainmneacha

Is é céad chúram an Bhrainse Logainmneacha sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, taighde a dhéanamh chun ceartfhoirmeacha Gaeilge logainmneacha na hÉireann a aimsiú agus a fhoilsiú le húsáid go hoifigiúil.