Fógraí/Announcements https://www.logainm.ie/ga/nws/ https://www.logainm.ie/img/logainm-logo.png Fógraí/Announcements https://www.logainm.ie/ga/nws/ Bunachar Logainmneacha na hÉireann, arna fhorbairt ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta). Placenames Database of Ireland, developed by Fiontar agus Scoil na Gaeilge (DCU) and The Placenames Branch (Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht). Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU www.Logainm.ie/ga/216 Cuireadh dhá bhailiúchán le Meitheal Logainm.ie le déanaí: Ainmneacha Páirce Lú <p>Cuireadh dhá bhailiúchán le <a href="https://meitheal.logainm.ie/ga/">Meitheal Logainm.ie</a> le déanaí:<ul><li><a href="https://meitheal.logainm.ie/ainmneacha-pairce-lu/">Ainmneacha Páirce Lú</a></li></p><li><a href="https://meitheal.logainm.ie/sleibhte-chuaille/">Mapáil Mhionlogainmneacha Shléibhte Chuaille</a></li></ul> Wed, 16 Jan 2019 14:24:00 GMT www.Logainm.ie/en/216 The following collections have recently been added to Meitheal Logainm.ie: Louth Field Names Project <p>The following collections have recently been added to <a href="https://meitheal.logainm.ie/en/">Meitheal Logainm.ie</a>:<ul><li><a href="https://meitheal.logainm.ie/louth-field-names/">Louth Field Names Project</a></li></p><li><a href="https://meitheal.logainm.ie/cooley-mountains/">Mapping the Minor Place Names of the Cooley Mountains</a></li></ul> Wed, 16 Jan 2019 14:24:00 GMT www.Logainm.ie/ga/215 Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann... <p><strong>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh</strong> ó fhoireann logainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 2 Eanáir 2019 agus freagrófar fiosrúcháin chuig logainm@dcu.ie ina dhiaidh sin.</p> Fri, 21 Dec 2018 13:58:00 GMT www.Logainm.ie/en/215 The team at logainm.ie would like to wish you a... <p>The team at logainm.ie would like to wish you a very <strong>Happy Christmas and a prosperous New Year</strong>. We will be back in the office on 2 January 2019 and will respond to enquiries sent to logainm.ie after this date.</p> Fri, 21 Dec 2018 13:58:00 GMT www.Logainm.ie/ga/214 Lá breithe sona do logainm.ie! <p><strong>Lá breithe sona do logainm.ie!</strong></p><p>Seoladh an suíomh gréasáin seo deich mbliana ó shin ar an 1 Deireadh Fómhair 2008.</p><p>Léigh an bhlagmhír ‘logainm.ie – 10 mbliana ag fás’ <a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/logainm.ie-10-mbliana-ag-fas/">anseo</a>.</p> Mon, 01 Oct 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/214 Happy birthday logainm.ie! <p><strong>Happy birthday logainm.ie!</strong></p><p>This website was launched ten years ago on 1 October 2008.</p><p>Read the blogpost ‘logainm.ie – 10 mbliana ag fás’ <a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/logainm.ie-10-mbliana-ag-fas/">here</a> (only available in Irish).</p> Mon, 01 Oct 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/213 Folúntais: <p><strong>Folúntais:</strong></p><p>Cúntóir Taighde <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/954_cuntoir_taighde.pdf">Tuilleadh eolais>></a></p><p>Cúntóir Eagarthóireachta Taighde <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/955_cuntoir_eagarthoireachta_taighde.pdf">Tuilleadh eolais>></a></p><p>Eagarthóir Taighde <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/956_eagarthoir_taighde.pdf">Tuilleadh eolais>></a></p><p>Spriocdháta: an 17 Lúnasa 2018</p> Tue, 31 Jul 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/213 Vacancies: <p><strong>Vacancies:</strong></p><p>Research Assistant <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/954_cuntoir_taighde.pdf">More information>></a></p><p>Editorial Research Assistant <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/955_cuntoir_eagarthoireachta_taighde.pdf">More information>></a></p><p>Research Editor <a href="https://www.dcu.ie/sites/default/files/hr/956_eagarthoir_taighde.pdf">More information>></a></p><p>Closing date: 17 August 2018</p> Tue, 31 Jul 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/212 Blagmhír <p><strong>Blagmhír</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/ceardlann-mionlogainmneacha-2018/">Ceardlann Mionlogainmneacha 2018</a></p> Thu, 21 Jun 2018 09:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/212 Blogpost <p><strong>Blogpost</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/blg/ga/ceardlann-mionlogainmneacha-2018/">Minor Placenames Workshop 2018</a> (in Irish)</p> Thu, 21 Jun 2018 09:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/211 Buaiteoir an chomórtais d’iar-bhunscoileanna <p><strong>Buaiteoir an chomórtais d’iar-bhunscoileanna</strong></p><p>Ainmníodh Coláiste Pobail Cholmcille, Toraigh mar bhuaiteoir an chomórtais d’iar-bhunscoileanna ar Mheitheal Logainm.ie. Is féidir na mionlogainmneacha ar fad a bailíodh mar chuid den togra a chuardach <a href="https://meitheal.logainm.ie/ga/u50/">anseo</a>.</p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/18.05.29-pr-meitheal-comortasGA.pdf">Preasráiteas</a></p> Wed, 30 May 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/211 Winner of post-primary schools competition <p><strong>Winner of post-primary schools competition</strong></p><p>Coláiste Pobail Cholmcille, Tory Island was announced as overall winner of this year’s Meitheal Logainm.ie post-primary schools competition. The collection can be viewed in its entirety <a href="https://meitheal.logainm.ie/en/u50/">here</a>.</p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/18.05.29-pr-meitheal-comortasEN.pdf">Press release</a></p> Wed, 30 May 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/207 Ceardlann Mionlogainmneacha 2018 <p><strong>Ceardlann Mionlogainmneacha 2018</strong></p><p>Is féidir clárú anois don Cheardlann Mionlogainmneacha a reáchtálfar in Fiontar & Scoil na Gaeilge an 17 & 18 Bealtaine. <a href="https://www.logainm.ie/ga/inf/proj-ceardlann">Tuilleadh eolais >></a></p> Fri, 13 Apr 2018 23:31:00 GMT www.Logainm.ie/en/207 Minor Placenames Workshop 2018 <p><strong>Minor Placenames Workshop 2018</strong></p><p>Registration is now open for the Minor Placenames Workshop which will be held in Fiontar & Scoil na Gaeilge on 17 & 18 May. <a href="https://www.logainm.ie/en/inf/proj-ceardlann">More information >></a></p> Fri, 13 Apr 2018 23:31:00 GMT www.Logainm.ie/ga/210 Comhordaitheoir ar thionscadal ainmneacha páirce á lorg (Co. na hIarmhí) <p><strong>Comhordaitheoir ar thionscadal ainmneacha páirce á lorg (Co. na hIarmhí)</strong></p><p>Dualgais: Iontráil sonraí (c.115-120 uair), obair allamuigh agus cruinnithe foirne. Tuilleadh eolais ó heritage@westmeathcoco.ie.</p><p>Spriocdháta: an 13 Aibreán 2018.</p> Wed, 04 Apr 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/210 Field name project co-ordinator sought (Co. Westmeath) <p><strong>Field name project co-ordinator sought (Co. Westmeath)</strong></p><p>Duties include data entry (c.115-120 hours), site visits and team meetings. Contact: heritage@westmeathcoco.ie.</p><p>Closing date: 13 April 2018.</p> Wed, 04 Apr 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/209 Taithí samhraidh <p><strong>Taithí samhraidh</strong></p><p>Suas le 3 phost ar fáil (29 Bealtaine go 7 Meán Fómhair 2018) <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-poist-samhraidh.pdf">Tuilleadh eolais >></a></p><p>Spriocdháta: an 18 Aibreán 2018 (meán lae).</p> Wed, 28 Mar 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/209 Summer vacancies <p><strong>Summer vacancies</strong></p><p>Up to 3 positions available (29 May to 7 September 2018) <a href="https://www.gaois.ie/download/2018-poist-samhraidh.pdf">More information >></a></p><p>Deadline for receipt of applications: 18 April 2018 (noon).</p> Wed, 28 Mar 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/208 Comórtas d’iar-bhunscoileanna - Meitheal Logainm.ie <p><strong>Comórtas d’iar-bhunscoileanna - Meitheal Logainm.ie</strong></p><p>Cláraigh mionainmneacha ar Mheitheal Logainm.ie agus bígí istigh ar dhuais! <a href="https://www.logainm.ie/ga/edu/com/">Tuilleadh eolais >></a></p> Mon, 05 Mar 2018 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/208 Competition for post-primary schools - Meitheal Logainm.ie <p><strong>Competition for post-primary schools - Meitheal Logainm.ie</strong></p><p>Enter details of minor placenames on Meitheal Logainm.ie and be in with a chance to win great prizes! <a href="https://www.logainm.ie/en/edu/com/">More information >></a></p> Mon, 05 Mar 2018 00:01:00 GMT