Fógraí/Announcements https://www.logainm.ie/ga/nws/ https://www.logainm.ie/img/logainm-logo.png Fógraí/Announcements https://www.logainm.ie/ga/nws/ Bunachar Logainmneacha na hÉireann, arna fhorbairt ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta). Placenames Database of Ireland, developed by Fiontar agus Scoil na Gaeilge (DCU) and The Placenames Branch (Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht). Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU www.Logainm.ie/ga/226 Fuaim curtha le logainmneacha Cho. Aontroma <p><strong>Fuaim curtha le logainmneacha Cho. Aontroma</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/2021-Fuaim-Aontroma-GA.pdf">Preasráiteas</a></p> Fri, 04 Jun 2021 15:30:00 GMT www.Logainm.ie/en/226 Sound files now available for Co. Antrim placenames <p><strong>Sound files now available for Co. Antrim placenames</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/2021-Fuaim-Aontroma-EN.pdf">Press release</a></p> Fri, 04 Jun 2021 15:30:00 GMT www.Logainm.ie/ga/225 Beidh Meitheal Logainm i mód léamh-amháin idir 10.00pm-12.00am GMT oíche... <p>Beidh <a href="https://meitheal.logainm.ie/en/">Meitheal Logainm</a> i mód léamh-amháin idir 10.00pm-12.00am GMT oíche Chéadaoin, 3 Feabhra, agus muid ag cur críoch le hobair chothabhála theicniúil. Beidh an suíomh ar fáil i rith na tréimhse seo ach ní bheifear ábalta taifid nua a chruthú nó cinn atá ann cheana a leasú.</p> Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/225 Meitheal Logainm will be in read-only mode between 10.00pm-12.00am GMT... <p><a href="https://meitheal.logainm.ie/en/">Meitheal Logainm</a> will be in read-only mode between 10.00pm-12.00am GMT on the night of Wednesday, February 3rd, while we complete technical maintenance work. The site will be available during this time but it will not be possible to create new records or edit existing records.</p> Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/224 Beidh uasghrádú infreastruchtúir riachtanach a bhaineann leis an suíomh seo... <p>Beidh uasghrádú infreastruchtúir riachtanach a bhaineann leis an suíomh seo ar siúl idir 23-31 Eanáir 2021. Níor cheart go gcuirfeadh seo isteach ar an suíomh, ach má bhíonn deacracht ar bith agat, abair linn le do thoil.</p> Fri, 22 Jan 2021 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/224 We are carrying out planned upgrades to our technical infrastructure... <p>We are carrying out planned upgrades to our technical infrastructure between January 23rd-31st. This should not affect the website, but if you encounter any issues, please let us know.</p> Fri, 22 Jan 2021 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/223 Folúntais: <p><strong>Folúntais:</strong></p><p>Cúntóir Taighde <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Taighde.pdf">Tuilleadh eolais>></a></p><p>Cúntóir Eagarthóireachta Taighde <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Eag_Taighde.pdf">Tuilleadh eolais>></a></p><p>Spriocdháta: meán lae, an 4 Eanáir 2021</p> Mon, 07 Dec 2020 11:30:00 GMT www.Logainm.ie/en/223 Vacancies: <p><strong>Vacancies:</strong></p><p>Research Assistant <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Taighde.pdf">More information>></a></p><p>Editorial Research Assistant <a href="https://www.gaois.ie/pdf/2020_Cuntoir_Eag_Taighde.pdf">More information>></a></p><p>Closing date: noon, 4 January 2021</p> Mon, 07 Dec 2020 11:30:00 GMT www.Logainm.ie/ga/222 Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann... <p><strong>Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh</strong> ó fhoireann logainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 6 Eanáir 2020 agus freagrófar fiosrúcháin chuig logainm@dcu.ie ina dhiaidh sin.</p> Fri, 20 Dec 2019 14:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/222 The team at logainm.ie would like to wish you a... <p>The team at logainm.ie would like to wish you a very <strong>Happy Christmas and a prosperous New Year</strong>. We will be back in the office on 6 January 2020 and will respond to enquiries sent to logainm.ie after this date.</p> Fri, 20 Dec 2019 14:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/221 Fuaim curtha le logainmneacha Cho. an Dúin <p><strong>Fuaim curtha le logainmneacha Cho. an Dúin</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/2019-Fuaim-an-Duin-GA.pdf">Preasráiteas</a></p> Fri, 22 Nov 2019 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/en/221 Sound files now available for Co. Down placenames <p><strong>Sound files now available for Co. Down placenames</strong></p><p><a href="https://www.gaois.ie/download/2019-Fuaim-an-Duin-EN.pdf">Press release</a></p> Fri, 22 Nov 2019 00:01:00 GMT www.Logainm.ie/ga/220 Tá teorainneacha na n-aonad riaracháin á dtaispeáint ar logainm.ie anois.... <p>Tá teorainneacha na n-aonad riaracháin á dtaispeáint ar logainm.ie anois. Tá siad á dtaispeáint in ionad biorán, féach <a href="https://www.logainm.ie/ga/100007">anseo</a> mar shampla.</p> Mon, 19 Aug 2019 13:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/220 Boundaries for administrative units are now visible on logainm.ie. They... <p>Boundaries for administrative units are now visible on logainm.ie. They are shown instead of pins, see <a href="https://www.logainm.ie/en/100007">here</a> for example.</p> Mon, 19 Aug 2019 13:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/219 Beidh obair chothabhála riachtanach ar siúl ar ár gcuid suíomhanna... <p>Beidh obair chothabhála riachtanach ar siúl ar ár gcuid suíomhanna idir 8-10pm (am na hÉireann) ar an 14 agus ar an 15 Bealtaine 2019. D’fhéadfadh nach mbeadh fáil ar sheirbhísí áirithe ar feadh tréimhsí gearra le linn na n-uaireanta seo.</p> Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/219 We will be conducting necessary maintenance work on our sites... <p>We will be conducting necessary maintenance work on our sites between 8-10pm (Irish time) on the 14th and 15th May 2019. Certain services may be unavailable for very brief periods during these hours.</p> Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/218 Ár leithscéal go raibh roinnt éarthaí gearra seirbhíse ar an... <p>Ár leithscéal go raibh roinnt éarthaí gearra seirbhíse ar an suíomh seo inniu. Beidh obair ar siúl ó 8-11pm (am na hÉireann) anocht, 9 Aibreán 2019, chun na deacrachtaí seo a réiteach. D’fhéadfadh go gcuirfeadh an obair seo isteach ar fheidhmiúlacht an tsuímh ar feadh sealanna le linn na tréimhse seo.</p> Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/218 Our apologies that this site experienced a number of brief... <p>Our apologies that this site experienced a number of brief outages today. Necessary work to address these issues will take place between 8-11pm (Irish time) tonight, 9 April 2019. There may be interruptions to the normal operation of the site during this time.</p> Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/ga/217 Níl fáil ar ghnáthléarscáil logainm.ie agus meitheal.logainm.ie faoi láthair toisc... <p>Níl fáil ar ghnáthléarscáil logainm.ie agus meitheal.logainm.ie faoi láthair toisc obair chothabhála atá ar siúl ag Suirbhéireacht Ordnáis Éireann. Taispeántar léarscáil shealadach theipaistrithe de chuid ArcGIS ar an suíomh fad is atá an obair seo ar siúl. Beidh teacht ar léarscáileanna OSi arís a luaithe agus a bheidh siad ar fáil.</p> Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 GMT www.Logainm.ie/en/217 The normal mapping services on logainm.ie and meitheal.logainm.ie are currently... <p>The normal mapping services on logainm.ie and meitheal.logainm.ie are currently unavailable due to maintenance work being carried out by Ordnance Survey Ireland. A temporary failover map provided by ArcGIS is displayed at this time. Normal mapping services will be restored as soon as they become available.</p> Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 GMT