Skip to the search box
Loading
Loading map...
Luíne Loading...
genitive: Luíne
(Irish)
Lune Loading...
(English)
Explanatory note
  • Gaeilge

    ainm pobail
    Seo cuid den chur síos a rinne Gearóid Mac Niocaill in Ireland before the Vikings ar roinnt de na treabhchais a bhí i gcríocha Uí Néill an deiscirt chomh fada siar le deireadh an 6ú haois: ‘Scattered among the Uí Néill kingdoms were various subordinate peoples: on the coast, straddling the Boyne, lay the Ciannachta, and between these and the Airgialla to the north-east were the Gailenga and Luigne, peoples of which other branches were to be found in Connachta …’.
    Tá ainmneacha an dá phobal Luigne agus Gailenga caomhnaithe in ainmneacha na mbarúntachtaí Luíne agus Machaire Gaileang i gCo. na Mí (cé nach ionann réimse na seanchríoch agus réimse na mbarúntachtaí a chuir na Normannaigh ar bun); ‘Makerigalin’ a thugtar ar an logainm deireanach sin sa dán Fraincise faoi ghabháltais na nAngla-Normannach, Song of Dermot and the Earl, a cumadh i dtosach an 13ú haois. Caomhnaíodh iarsma den ainm Ciannachta in ainm na barúntachta Ferrard / Fir Arda i ndeisceart Co. Lú ar a dtugtaí Fir Ardda Ciannachta tráth. Bhí fearann ag an treabhchas sin laisteas den Bhóinn chomh maith. ‘The Uí Néill kings of Knowth were also styled kings of Ciannachta from the eighth century, as they had conquered the lands of that tribe south of the lower Boyne’, a scríobh Byrne in Irish Kings and High Kings

Archival records
Permanent link
https://www.logainm.ie/196.aspx

Open data