Skip to the search box
Loading
Loading map...
Cill Átha na Súileach
genitive: Chill Átha na Súileach
(Irish)
Kilnasoolagh
(English)
Glossary
áth ford
cill church
Explanatory note
 • Gaeilge

  Is baile fearainn agus paróiste dlí Cill Átha na Súileach i mbarúntacht Bhun Raite Íochtarach, Co. an Chláir. Tá tagairtí luatha don pharóiste meánaoiseach i gcáipéisí Laidine éagsúla, ar nós Kelluonasulech (1256) in Calendar of Papal Letters agus Kellomsoleach (1306 circa) in Ecclesiatical ('Papal') Taxation. Má chuimhnítear go ndéantaí earráidí litrithe nuair a scríobhtaí agus nuair a chóipeáiltí logainmneacha Gaeilge i dtéacsanna Laidine, tá foirmeacha luatha an logainm ag teacht tríd is tríd leis an sampla Gaeilge den ainm a scríobhadh in Caithréim Thoirdhealbhaigh, Cill Éo na Súileach -- téacs a cumadh de réir dealraimh i lár an cheathrú haois déag ina ndéantar cur síos ar chogadh a troideadh i Co. an Chláir ó dheireadh an 13ú haois go dtí tús an 14ú haois. Measctar an logainm ar uairibh le logainm eile ar ar tugadh idir Cill [na] Subhalach agus Cill Subalaigh sa téacs céanna agus ar a dtugtar Kiltolagh Church ar léarscáil sé horlaí sa mhíle na Suirbhéireachta Ordanáis de Co. an Chláir (leathanach léarscáile 18, baile fearainn na Ceathrún Caoile Móire, paróiste Inse Chrónáin).

  Tugaimis aghaidh ar Cill Átha na Súileach arís. Cuireann foirmeacha stairiúla den logainm, ón gcúigiú haois déag amach, athrú in iúl i gcáilíocht ghuta an dara siolla, leithéidí Kyllanasculeach (bliain 1443), Kyllaghnesowlaghe (1586), Killathnassullagh (1611). Is é an fhoirm a fhaightear i nDánta Aindréis Mhic Cruitín, Ceall Áth na Súlach. Tá léiriú breise ar an athrú i gcáilíocht an ghuta i ndoiciméid chomhaimseartha na Suirbhéireachta Ordanáis, bliain 1839. Scríobh Eoghan Ó Comhraí, cuir i gcás, an cuntas seo ar an ainm i Litreacha na Suirbhéireachta Ordanáis, Co. an Chláir: 'The present name of this Parish with the Irish speaking peasantry is Cill-á-na-Súla, and tho' this is evidently a corruption, still it is very difficult to say what the true original form of the name was, as we have no reference to it in any ecclesiastical authorities ... Of the ancient church ... not a vestige now remains, but its site is supposed to be occupied by the present modern Protestant house of worship'. De dhéanta na fírinne, luaitear an áit i bhfoinsí eaglasta, mar atá léirithe agam roimhe seo. Seo mar a d'aistrigh Seán Ó Donnabháin, scoláire oirirc eile Gaeilge a bhí fostaithe ag an tSuirbhéireacht Ordanáis, an logainm in Ainmleabhar na Suirbhéireachta Ordanáis (paróiste Chill Átha na Súileach): 'church of the ford of the eye'. Is inmheasta gur athmhíníodh an dara focal mar áth, 'a ford', chomh fada siar leis an gcúigiú haois déag (féach solaoidí de thuas). Achar gairid taobh theas de bhaile fearainn Chill Átha na Súileach, tá sruthán agus bóthar ag gabháil trasna ag teacht ón mbaile fearainn. Gheobhadh áth a bheith anseo uair amháin agus tagairt dó a bheith go héasca san ainm Cill Átha na Súileach.

  Is é ainm Gaeilge atá ar an River Swilly i Co. Dhún na nGall a théann i Loch Súilí An tSúileach. Aidiacht shubstainteach is ea súileach a thagann ón ainmfhocal súil, 'eye'. 'Having eyes' is brí liteartha don fhocal úd, nó súilíní in uisce seans nuair is abhainn atá i gceist. As an tSúileach (an abhainn) is ea a ainmníodh Loch Súilí (ginideach Súileach). Is inmheasta go bhfuil foirm ghinidigh éagsúil de an tsúileach i Cill Eo na Súileach, bunfhoirm Ghaeilge Kilnasoolagh. (Cuir i gcomparáid le tulaí agus tulach, foirmeacha ginidigh den ainmfhocal baininscneach tulach.) B'fhéidir gurbh ionann An tSúileach agus an sruthán réamhluaite a ritheann laisteas de theampall Protastúnach Chill Átha na Súileach. '

 • English

  Kilnasoolagh is the name of a townland and a civil parish in the barony of Bunratty Lower, Co. Clare. There are early references to the medieval parish in various Latin documents, such as Kelluonasulech (1256) in Calendar of Papal Letters and Kellomsoleach (1306 circa) in the Ecclesiatical ('Papal') Taxation. If one allows for spelling errors which probably occurred in the process of recording and copying Irish placenames in Latin texts, these early forms of the placename are in broad agreement with the Irish example of the name recorded in Caithréim Thoirdhealbhaigh, Cill Éo na Súileach -- a text which was probably composed in the mid-fourteenth century and deals with a war which occurred in Co. Clare in the late 13th and early 14th centuries. The placename has occasionally been confused with another placename, referred to variously as Cill [na] Subhalach and Cill Subalaigh in the same text and now written as Kiltolagh Church on the Ordnance Survey six inch map of Co. Clare (map-sheet 18, townland of Carrowkeel More, parish of Inchicronan).

  Returning to Kilnasoolagh, later historical examples of the placename indicate a qualitative change in the vowel of the second syllable, e.g. Kyllanasculeach (dated 1443), Kyllaghnesowlaghe (1586), Killathnassullagh (1611). This is illustraed by the following example from Dánta Aindréis Mhic Cruitín, Ceall Áth na Súlach. The contemporary evidence which is furnished by the Ordnance Survey documentation of 1839 provides us with further substantiation of the change in vowel quality. Eugene (O) Curry, for instance, wrote the following account of the name in the Ordnance Survey Letters, Co Clare: 'The present name of this Parish with the Irish speaking peasantry is Cill-á-na-Súla, and tho' this is evidently a corruption, still it is very difficult to say what the true original form of the name was, as we have no reference to it in any ecclesiastical authorities ... Of the ancient church ... not a vestige now remains, but its site is supposed to be occupied by the present modern Protestant house of worship'. In fact it is referred to in ecclesiastical sources, as I have already demonstrated. John O'Donovan, another eminent Irish scholar who was employed by the Ordnance Survey, translated the name as follows in the Ordnance Survey Namebook (parish of Kilnasoolagh): 'church of the ford of the eye'. The second word may have been re-interpreted as áth, 'a ford', as early as the fifteenth century (see previous examples). A short distance south of Kilnasoolagh townland, there is a stream which is traversed by a road leading from the townland. There may have been a ford here previously, to which the name Cill Átha na Súileach could readily refer.

  The Irish name of the River Swilly in Co. Donegal, which flows into Lough Swilly, is An tSúileach. Súileach can be classified as a substantive adjective, which is derived from the noun súil, 'eye'; it literally means 'having eyes', or possibly 'bubbling' in reference to a river. Lough Swilly / Loch Súilí (genitive of Súileach) derives its name from the River Swilly. Cill Eo na Súileach, the original Irish name of Kilnasoolagh, may contain a different genitive form of an tsúileach (Compare both tulaí and tulach as genitive of the feminine noun tulach.) An tSúileach may refer to the afore-mentioned stream which flows south of the Protestant church of Kilnasoolagh. T

Irish Grid

R 38637 68223

Permanent link
https://www.logainm.ie/6537.aspx

Open data