Skip to the search box
Loading
Loading map...
Mun Talbóid Loading...
genitive: Mhun Talbóid
validated name
(Irish)
Mount Talbot Loading...
(English)
Other names
Béal an Átha
genitive: Bhéal an Átha
historical name
(Irish)
Béal an Átha Uí Cheallaigh
genitive: Bhéal an Átha Uí Cheallaigh
historical name
(Irish)
Glossary
áth ford
béal opening, approach, mouth
Explanatory note
 • Gaeilge

  Mun Talbóid — Gaelú dúchasach ar Mount Talbot

  Fuair an áit seo ainm ó na Talbóidigh a fuair tailte anseo sa 17ú haois.

  Le himeacht aimsire ghlac an t-ainm nua Mount Talbot ionad sheanainm an bhaile fearainn inar tógadh an teach mór (1609 ‘Cloningly’, 1612 ‘Clonenglie’, 1632 ‘CloneInglin’, 1659 ‘Clooneingly’, 1685 ‘Clon-ingly’, 1712 ‘Clooningly’, srl.) agus, thairis sin, seanainm an tsráidbhaile ag an mbealach trasna abhainn na Suca .i. Béal an Átha “the approach to the ford” (1797 ‘go Baile an Ath’’, 1837 ‘Ancient name Béal an átha’), áit a fuair ainm ón áth darbh ainm Áth an Mhathshluaigh “the ford of the congregation, cavalry” (1837 ‘Ath an Malthuch’, ‘Ath an Molhooey’ — mathshlua (< mathshluagh), gin. mathshlua(igh) atá sa cháilitheoir, agus is aischruthú é an míniú áitiúil ‘Mollhoogh, horseman’ mar a bheadh *mathshluach ann).

  Tá an fhoirm ‘Cluain na gCloidhe’ a mhol Seosamh Laoide in Post-Seanchas (1905) mícheart ar fad. Níl de bhunús leis ach aon litriú truaillithe amháin, ‘Clonigley’, atá le fáil ar chóip lochtach de sheanmhapa.

  Is amhlaidh a bhain lucht Ghaeilge na háite úsáid as foirm ghaelaithe den logainm Béarla ón 18ú haois i leith: tá ‘Mun Talabóid’ le fáil i ndán a scríobh file as Ros Comáin i 1797, agus is í an fhoirm cheannann chéanna a taifeadadh ó shean-Ghaeilgeoirí dúchasacha sa cheantar i 1958 (/munˈtɑləboːdʹ/) — d’admhaigh Laoide féin gurb in é an t-ainm Gaeilge a bhí ‘dá úsáid i gcaint’ in Post-Seanchas (1911). (Tabhair faoi deara gur fíor-logainm Gaeilge é seo cé gur fhorbair sé ón logainm Béarla. Cf. an gaelú dúchasach céanna ar mount-ainmneacha eile ar nós 1642c.garasdon … Muinseói’ Ó Mealláin = Mountjoy/Muinseo (#135098) i dTír Eoghain; 1840 ‘Mun Taileuirpl:AL = Mountaylor (#47651) i dTiobraid Árann; 1960c. /ˌmʷinʹˈʃeːrləs/ ag cainteoirí dúchais Ghleann Cholm Cille = Mountcharles (#1416621) i nDún na nGall.)

  Moladh Mun Talbóid mar ainm oifigiúil ar an mbaile poist i 1960. (Dúnadh an phostoifig ag tús an 21ú haois.)

 • English

  Mun Talbóid — native gaelicization of Mount Talbot

  This place was named after the Talbot family who received land here in the seventeenth century.

  The new name Mount Talbot gradually took the place of the historical townland in which the big house was built (1609 ‘Cloningly’, 1612 ‘Clonenglie’, 1632 ‘CloneInglin’, 1659 ‘Clooneingly’, 1685 ‘Clon-ingly’, 1712 ‘Clooningly’, etc.) and also replaced the name of the village at the crossing over the Suck, Béal an Átha “the approach to the ford” (1797 ‘go Baile an Ath’’, 1837 ‘Ancient name Béal an átha’), which was named after the ford called Áth an Mhathshluaigh “the ford of the congregation, cavalry” (1837 ‘Ath an Malthuch’, ‘Ath an Molhooey’ — the qualifying element is the obscure word mathshlua (< mathshluagh), gen. mathshlua(igh); the local explanation ‘Mollhoogh, horseman’ is a back-formation to an unattested *mathshluach).

  The form ‘Cluain na gCloidhe’ which Seosamh Laoide proposed in Post-Seanchas (1905) is completely incorrect. Its only basis is ‘Clonigley’, a corrupt spelling found on an error-strewn copy of an old map.

  In fact, the strongly Irish-speaking community here had been using a gaelicized version of the new English name since the eighteenth century: ‘Mun Talabóid’ is found in a poem written by a Roscommon man in 1797, and precisely the same name was recorded from the last native speakers in this area in 1958 (/munˈtɑləboːdʹ/) — Laoide himself admitted that this was the Irish name “in use in speech” (‘dá úsáid i gcaint’) in Post-Seanchas (1911). (It is important to note that this form is an authentic Irish placename in its own right, even though it is derived from the English name. Compare similar natural gaelicizations of other mount-names such as 1642c.garasdon … Muinseói’ Ó Mealláin = Mountjoy/Muinseo (#135098) in Tyrone; 1840 ‘Mun Taileuirpl:AL = Mountaylor (#47651) in Tipperary; 1960c. /ˌmʷinʹˈʃeːrləs/, the name native speakers from Gleann Cholm Cille called Mountcharles (#1416621) in Donegal.)

  On this evidence Mun Talbóid was proposed as the official Irish name of the postal town in 1960. (The post office was closed early this century.)

Irish Grid

M 81 53

Properties

There is or was once a post office here.

Archival records
Permanent link
https://www.logainm.ie/1414415.aspx
Further information about this place
Folklore

Open data