Skip to the search box
Loading
Loading map...
Tigh an Réileáin
genitive: Thigh an Réileáin
non-validated name
(Irish)
Tinriland
(English)
Other names
Tinryland
local name
(English)
Glossary
teach
(also: steach, stigh, tigh)
house
Explanatory note
  • Gaeilge

    Ní miste an litriú Béarla a phlé ar dtús. Ní féidir a rá gur 'cirte' Tinriland ná an litriú a húsáidtear go áitiúil, Tinryland--tar éis an tsaoil níl i gceachtar díobh ach leaganacha traslitrithe de logainm a tháinig ón nGaeilge. Ar a shon sin, Tinriland atá i gcló ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis ón gcéad leath den naoú haois déag i leith, rud a chiallaionn go bhfuil stádas oifigiúil ag an leagan sin. I dtaca le leagan Gaeilge an logainm de, tháinig an leagan Tigh an Raoireann chun cinn sa bhliain 1839 de réir dealraimh. I gceann d'Ainmleabhair Pharóiste na Suirbhéireachta Ordanáis, scríobh Sean Ó Donnabháin, nó duine dá chúntóirí, an méid seo faoi bhunús an logainm , 'locally pronounced as if it were written Teine Ruithleain, "the fire of the wheel". The correct Irish form of the name is Tigh an Raoireann. Ghlac P. W. Joyce le leagan an Donnabhánaigh sa tsraith leabhar a scriobh sé faoi logainmneacha dar teideal Irish Names of Places. Níl cruthúnas dá laghad ann gur tugadh Tigh an Raoireann ar an áit seo riamh áfach. Nil ann ach tuairimíocht. Cé gurb ann don logainm seanda Raoire, níl aon cheangal idir é agus an áit seo. Tá samplaí den logainm atá faoi chaibidil ar fáil i gcaipéisí Stait ón 16ú haois i leith, mar a bhfaightear leaganacha (i gculaith an Bhéarla) ar nós, Tyrurebane (-leg. lane) (1571), Teghanrelan (1612), Teghenrylane, Teghanrelan srl. Is é ár dtuairim, ach an fhianaise a bhreithniú ina hiomláine, go gcuireann an fhianaise Tigh an Réileáin in úil. Chuireamar logainmneacha eile a bhí cosúil leis an ainm seo san áireamh chomh maith, ar nós Ryland / Réileán (Co. Loch Garman), Rylane / Réileán (Co. Chorcaí), Rylanes / Na Réileáin (Co. Luimnigh).

Irish Grid

S 74537 72172

Archival records
Permanent link
https://www.logainm.ie/3340.aspx
Folklore

Open data