Skip to the search box
Loading
Loading map...
Cronaire
genitive: Chronaire
non-validated name
(Irish)
Cronery
(English)
Explanatory note
  • Gaeilge

    Ní cinnte brí an ainm. B'fhéidir gur Crunnaire (< Crunndoire) an fhoirm cheart agus gur comhfhocal idir cru(i)nn, 'round' +* * doire, '(oak-)wood' atá ann; tá an fhorbairt -nd- > -nn- seanbhunaithe sa Ghaeilge agus tá sé le feiscint sa logainm Ráth Bhrannaibh < Ráth Bhranduibh i gcontae Mhaigh Eo. Cf., leis, na hainmneacha Crunnchoill (Corcaigh) agus Crunnmhóin (Tiobraid Árann), agus an logainm Liataire (< liath + doire), atá le fáil ar fud na tíre

  • English

    Meaning uncertain. The correct form might be Crunnaire (< Crunndoire), a compound of cru(i)nn, 'round' +* * doire, '(oak-)wood'; the development -nd- > -nn- is long established in Irish and it can also be seen in the placename Ráth Bhrannaibh < Ráth Bhranduibh in county Mayo. Cf. Crunnchoill (Cork) and Crunnmhóin (Tipperary), and the placename Liataire (< liath + doire), found throughout the country

Irish Grid

H 15956 17881

Archival records
Permanent link
https://www.logainm.ie/4103.aspx
Further information about this place

Machine-readable data