Skip to the search box
Loading
Loading map...
Ráth Mhac gCorra
genitive: Ráth Mhac gCorra
non-validated name
(Irish)
Rathmagurry
(English)
Glossary
corr round hill, pointed hill, hollow; pointed, conspicuous, odd
ráth
(also: ráith)
ring-fort
Explanatory note
 • Gaeilge

  the ring-fort of Mic Corra; the ring-fort of the sons of Corr?
  Mic Corra (gin. Mhac gCorra) — sloinne nó ainm athartha san iolra

  -o--u- le fáil sa siolla leathdheiridh den chuid is mó de na foirmeacha stairiúla, m.sh. ‘Rahmagorra’ (Cen.), ‘Ramagorra’ (HMR) agus ‘Rathnagura’ (Rentals: Wood-Martin), rud a thagann salach ar mholadh an Donnabhánaigh san Ainmleabhar .i. ‘Rath Mhac Garraigh, “Magarry’s fort”’. D'fhéadfaí cuid den fhianaise a thaispeánann -a- sa siolla seo (m.sh. ‘Rathfagarry’ (BSD), ‘Rathfagary’ (Hib. Del.)) a léamh mar réadú ar *Ráth Mhac Garraigh, ach toisc go bhfuil siad le fáil i bhfoinsí a bhíonn ag brath ar a chéile níl siad go hiomlán iontaofa. Díol suntais, áfach, an leagan Gaeilge áitiúil a breacadh i bpeann luaidhe le linn na Suirbhéireachta Ordanáis .i. ‘raith mhac gurraigh’ — ní réiteodh sé seo le *M(h)ac Garraigh ach an oiread. Ar bhonn teangeolaíochta, ní thugann an fhianaise le fios go raibh guta tosaigh íseal /a/ sa siolla leathdheiridh den logainm Gaeilge, ach guta cúil níos airde ar nós /o/ go ndearna /u/ de sa bhéarlú, mar atá le sonrú in Rathmagurry.

  Cuireadh Ráth Mhic Fhearaigh “the fort of Mac Fhearaigh (McGarry)” san áireamh freisin, tharla an sloinne úd a bheith chomh coitianta sin i Sligeach (Sloinnte Gaedheal is Gall, lch.359), ach dála ‘Rath Mhac Garraigh’ ag Ó Donnabháin ní réiteodh sé leis an bhfianaise. (Is cosúil, áfach, go bhfuil an sloinne úd le fáil sa logainm bf Sessuegarry/Seiseadh Mhic Fhearaigh “the sixth (measure of land) of Mac Fhearaigh (brl. McGarry)” (#45653), ainm bhaile fearainn eile i bpar. Achadh Conaire, cé nach bhfuil an fhianaise ansiúd ar aon fhocal ina thaobh.)

  Pé ar domhan de, toisc nach mbeadh *Mac Garraigh, *Mac Fhearaigh, srl., oiriúnach don fhianaise, is é is dóichí Ráth Mhac gCorra nó a leithéid, ina bhfuil foirm iolra d'ainm athartha nó de shloinne bunaithe ar an ainm pearsanta Corr (gin. Corra) a bhfuil fianaise air sna foinsí Gaeilge is luaithe (féach CGH lch.568).

  Níl aon ráth le fáil sa bhaile fearainn; b'fhéidir go dtagraíonn an chéad eilimint don imfhálú atá díreach taobh thall den teorainn in bf An Droim Bán, sa pharóiste céanna.
  [CÓC]

 • English

  the ring-fort of Mic Corra; the ring-fort of the sons of Corr?
  Mic Corra (gen. Mhac gCorra) — plural patronymic or surname

  The evidence for this anglicised place-name is somewhat problematic.

  Most early historical forms of the name have a penultimate -o- or -u- such as ‘Rahmagorra’ (Cen.), ‘Ramagorra’ (HMR) and ‘Rathnagura’ (Rentals: Wood-Martin), which are at odds with John O’Donovan’s suggested ‘Rath Mhac Garraigh, “Magarry’s fort”’ in the Ordnance Survey Parish Namebook. It is true that a number of the earlier historical forms with penultimate -a- such as ‘Rathfagarry’ (BSD) and ‘Rathfagary’ (Hib. Del.) could be considered to support derivation from the likes of *Ráth Mhac Garraigh, but these are found in related sources and therefore somewhat problematic. Saliently, however, the local Irish pronunciation noted in pencil during the course of the Ordnance Survey, ‘raith mhac gurraigh’, would also be at odds with suggested *Mhac Garraigh. On the whole, the linguistic evidence does not reflect a low front vowel such as /a/ in the penultimate syllable of the underlying Irish name, but rather a higher back-vowel such as /o/ which was subsequently fronted to /u/ in anglicisation, as seen in Rathmagurry.

  Derivation from Ráth Mhic Fhearaigh “the fort of Mac Fhearaigh (McGarry)” was also considered, given the prevalence of that surname in Sligo (see Sloinnte Gaedheal is Gall, p.359), but this was rejected for much the same reason as O’Donovan’s suggested ‘Rath Mhac Garraigh’. (This surname appears to be found in bf Sessuegarry/Seiseadh Mhic Fhearaigh “the sixth (measure of land) of Mac Fhearaigh (anglic. McGarry)” (#45653), another townland in the parish of Achonry, although the evidence there is not without its problems.)

  In any case, given the unsuitability of Rathmagurry from *Mac Garraigh, *Mac Fhearaigh or similar, the most likely derivation is from Ráth Mhac gCorra or similar, containing a plural form of a patronymic or surname based on the personal name Corr (gen. Corra) which is attested in early Irish sources (see CGH p.568).

  No rath is recorded in the townland; the first element may refer to the ringfort just over the townland boundary in Drumbaun (par. Achonry).
  [CÓC]

Irish Grid

G 47612 07477

Archival records
Permanent link
https://www.logainm.ie/45527.aspx

Open data