Foilseacháin

Ár dTimpeallacht Logainmneacha: Inniu agus Amárach

Treoir don logainmníocht le Liam Mac Mathúna, foilsithe 1990. © Liam Mac Mathúna

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Coiscéim

Baile Átha Cliath, stair an logainm

© Rialtas na hÉireann

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Gasaitéar na hÉireann

© Rialtas na hÉireann 2007

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Placenames Policy and its Implementation

Dónall Mac Giolla Easpaig © Foilsithe in +A New View of the Irish Language+, (2008) Nic Pháidín, C. & Ó Cearnaigh, S., eag. Cois Life, lch 164-177

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas (Leagan Gaeilge)

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) © Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

South Dublin Streetnames (Leagan Béarla)

Pádraig Ó Cearbhaill (le cúnamh ó Sara Ní Chonchúir) © Foilsithe in Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas, (2008) Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Researching the placenames of Co. Clare: methodology, sources, restoration

Pádraig Ó Cearbhaill © Foilsithe in +Changing Names: The dynamic world of Irish placenames and their meanings+, (2005) d’Auria, L. & O’Flaherty, E., eag. Coiste Logainmneacha an Chláir, lch 53-74

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Logainmneacha na hÉireann: Cá bhfuil a dtriall?

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht) Scoil Samhraidh Mherriman, 2003

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Ireland’s heritage of geographical names

Dónall Mac Giolla Easpaig Foilsithe in Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage, (2009) Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, iml. 18, lch. 79-85

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath

© Cóipcheart ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Sráidainmneacha agus Logainmneacha DLR (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

DLR Streetnames and Placenames (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Logainmneacha agus Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath Theas (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

South Dublin Placenames and Streetnames (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

A Topographical Dictionary of Ireland

Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Ireland, comprising the several counties, cities, boroughs, corporate, market, and post towns, parishes and villages, 2 volumes. (S. Lewis & Co., London, 1837). PDF ina bhfuil príomhthéacs imleabhair I agus II.

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Réamhrá Logainmneacha na hÉireann I: Contae Luimnigh

Art Ó Maolfabhail
Foilsithe in Logainmneacha na hÉireann I: Contae Luimnigh, (1990)

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Logainmneacha as Paróiste na Rinne, Co. Phort Láirge

An Cumann Logainmneacha. 1975.

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

The Placenames Database of Ireland and its local and family history benefits

Pádraig Ó Cearbhaill © (léacht)
Back to our past, RDS, Baile Átha Cliath, 2013

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Treoirleabhrán d'Údaráis Áitiúla faoi ghnáthú na Gaeilge (Leagan Gaeilge)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

A Guide for Local Authorities on the use of Irish (Leagan Béarla)

© Cóipcheart ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (1995)

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Sráidainmneacha: Treoirlínte (Leagan Gaeilge)

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Coimisiún Logainmneacha

Streetnames: Guidelines (Leagan Béarla)

© An Coimisiún Logainmneacha, 1992

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Coimisiún Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar I (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1964–1965

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar II (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1966–1967

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar III (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1968–1969

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar IV (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1970–1971

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar V (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1972–1973

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Dinnseanchas: imleabhar VI (uimhreacha 1–4)

An Cumann Logainmeacha, 1974–1977

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha

Ceardlann Logainmneacha 2012: Bainistiú agus foilsiú sonraí logainmníochta ar líne.

Nic Lochlainn, Mairéad agus Ó Raghallaigh, Brian (eag.) (2012). Baile Átha Cliath: Fiontar, DCU

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

Dublin Street Names: Dated and Explained

Chistopher Teeling M’Cready, Dublin Street Names: Dated and Explained (Hodges, Figgis, and Co., Dublin, 1892).

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Google Books

The Place-Names of Decies

Power, Patrick, The Place-Names of Decies (Nutt, London, 1907). [Internet Archive]:[https://archive.org/details/placenamesofdeci00poweuoft].

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Internet Archive

Máirtín Mac Con Iomaire agus CJIS © Foilsithe in Canadian Journal of Irish Studies, Iml. 38, Uimh. 1+2 (2014)

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: Máirtín Mac Con Iomaire agus Canadian Journal of Irish Studies

The Anglicisation of Irish Placenames

Éamonn de hÓir Foilsithe in Onoma XVII (1972–1973), lgh. 192–204

Íoslódáil PDF Á SHOLÁTHAR AG: An Brainse Logainmneacha