Orduithe logainmneacha

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Nóta: Tá eolas ar dhualgais maidir le logainmneacha Gaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fáil ar shuíomh an Choimisinéara Teanga »

Dréachtorduithe

Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí do na dréachtorduithe go léir thuas thart anois.

Orduithe foilsithe

Nóta: Leasaíodh le halt 48 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011, foráil den Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004 (S.I. Uimh. 872 de 2004), a rinneadh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla – fad is a bhaineann sé leis an logainm 'An Daingean'. Deimhnítear sa leasú sin gurb iad 'Daingean Uí Chúis' i nGaeilge agus 'Dingle' i mBéarla na hainmneacha oifigiúla anois san áit a raibh ‘An Daingean’ roimhe sin. Tuilleadh eolais »