Inrochtaineacht

Rinneadh gach iarracht chun an suíomh seo a dhearadh agus a thógáil le go mbeadh gach duine in ann leas iomlán a bhaint as, beag beann ar chumas. Tógadh an suíomh de réir chaighdeáin WCAG 2.0 AAA, caighdeáin idirnáisiúnta inrochtaineachta a d'eisigh an World Wide Web Consortium (W3C).

Moltar duit brabhsálaí nua-aimseartha a úsáid leis an eispéireas is fearr agus is féidir a bhaint amach ar an suíomh seo. Is féidir logainm.ie a úsáid agus Javascript díchumasaithe sa bhrabhsálaí. Tugtar do d’aire, áfach, nach féidir na léarscáileanna idirghníomhacha ar logainm.ie a thaispeáint agus Javascript díchumasaithe sa bhrabhsálaí.

Más dóigh leat nach bhfuil cuid áirithe den suíomh iomlán inrochtana, nó go bhféadfaí gné éigin d'eispéireas úsáideoirí a fheabhsú, bheimis buíoch díot ach é seo a chur ar ár súile dúinn trí ríomhphost a sheoladh chuig logainm@dcu.ie.