Taifeadtaí fuaime

Is éard atá sna taifeadtaí fuaime ná logainmneacha a ndearnadh taifeadadh as an nua orthu sa tréimhse 2008-2014 faoi stiúir Fiontar DCU, i gcomhar leis an mBrainse Logainmneacha, sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Sprioc na dtaifeadtaí fuaime

Is í aidhm na dtaifeadtaí fuaime ná treoir d’fhuaimniú áitiúil na logainmneacha a chur ar fáil don phobal. Ní léiríonn siad, áfach, na miondifríochtaí fuaimnithe a bhíonn le sonrú ó cheantar go ceantar taobh istigh den chontae céanna. D’fhéadfadh difríochtaí a bheith idir na leaganacha taifeadta seo agus fuaimniú áitiúil na logainmneacha ar lámh amháin agus idir iad agus fuaimniú na logainmneacha céanna i réigiúin eile den tír ar an lámh eile.

Catagóirí logainmneacha

Tá taifeadtaí fuaime leis an leagan Gaeilge agus leis an leagan Béarla de logainmneacha atá sna catagóirí seo a leanas:

San áireamh freisin tá taifeadtaí fuaime curtha leis na catagóirí seo a leanas:

Cainteoirí

Roghnaíodh cainteoir amháin do gach contae ar leith, cainteoir a tógadh sa chontae agus a raibh eolas aige/aici ar logainmneacha na háite. Sna contaetha Gaeltachta, roghnaíodh cainteoirí dúchais Gaeilge. Sna contaetha eile roghnaíodh cainteoirí Béarla a raibh Gaeilge líofa acu agus a raibh eolas acu ar fhuaimniú na logainmneacha Béarla.

Seo a leanas na cainteoirí: