Acmhainní oideachais

Tá na hacmhainní oideachais seo á soláthar mar áis do theagascóirí agus d'fhoghlaimeoirí. Cuid lárnach d’oidhreacht na hÉireann is ea na logainmneacha. Tá súil againn mar sin go spreagfaidh na hacmhainní seo spéis daoine iontu. Tá na hacmhainní i nGaeilge agus tá siad inphriontáilte.

Acmhainní oideachais do bhunscoileanna

Sa chomhad seo tá acmhainní oideachais atá dírithe ar pháistí sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil. Oireann na hacmhainní do cheantar ar bith sa tír. Tá sé scéim oibre ar fáil, ceann amháin mar réamhrá don ábhar logainmneacha agus cúig cinn bunaithe ar théamaí éagsúla. D'fhéadfaí na hacmhainní seo a úsáid i roinnt ranganna iar-bhunscoile chomh maith.

Íoslódáil PDF

Acmhainní oideachais don iar-bhunscoil

Clár na n-acmhainní

Íoslódáil PDF

Liosta na bhfoinsí

Íoslódáil PDF

Aonad 1: Na logainmneacha a chur i láthair

Íoslódáil PDF

Aonad 2.1: Aonaid gheografacha agus riaracháin na tíre

Íoslódáil PDF

Aonad 2.2: Cúige Chonnacht

Íoslódáil PDF

Aonad 2.3.1: Cúige Laighean 1

Íoslódáil PDF

Aonad 2.3.2: Cúige Laighean 2

Íoslódáil PDF

Aonad 2.4: Cúige Mumhan

Íoslódáil PDF

Aonad 2.5.1: Cúige Uladh 1

Íoslódáil PDF

Aonad 2.5.2: Cúige Uladh 2

Íoslódáil PDF

Aonad 3: Gnéithe fisiciúla sna logainmneacha

Íoslódáil PDF

Aonad 4: Tionchar na Críostaíochta ar na logainmneacha

Íoslódáil PDF

Aonad 5: Tionchar lonnaitheoirí ar logainmneacha

Íoslódáil PDF

Aonad 6: Béarlú na logainmneacha

Íoslódáil PDF

Aonad 7.1: Flóra agus fána

Íoslódáil PDF

Aonad 7.2: Logainmneacha agus an mac tíre

Íoslódáil PDF

Aonad 8: Léargas ar an nGaeilge trí na logainmneacha

Íoslódáil PDF

Aonad 9.1: Sráidainmneacha agus logainmneacha nua

Íoslódáil PDF

Aonad 9.2: Eastáit tithíochta

Íoslódáil PDF

Aonad 10: Tráth na gCeist

Íoslódáil PDF

Aonad 11: Treoracha le haghaidh tionscadail taighde

Íoslódáil PDF


Fuaim le caoinchead RTÉ Raidió na Gaeltachta

Acmhainní oideachais don tríú leibhéal

Acmhainní oideachais don tríú leibhéal — imlíne

Íoslódáil PDF

Léacht 8: Mionainmneacha na hÉireann

Íoslódáil PDF

Léacht 11: Saothar na scoláirí agus taighde an lae inniu

Íoslódáil PDF

Acmhainní oideachais don tríú leibhéal - leabharliosta

Íoslódáil PDF


Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU), i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (Rialtas na hÉireann), a chruthaigh na hacmhainní oideachais seo.