An Coiste Logainmneacha

Tháinig deireadh le téarma oifige an Choimisiúin Logainmneacha ar an 11 Deireadh Fómhair 2012. Faoi réir chinneadh an Rialtais i dtaca le Plean an Rialtais um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, socraíodh go dtiocfadh coiste saineolaithe, a d’fheidhmeodh ar bhonn pro bono, in áit an Choimisiúin Logainmneacha, agus go ndéanfaí an obair go príomha ar líne. Ar an 19 Meán Fómhair 2013, d’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go raibh Coiste Logainmneacha ainmnithe aige.

Ceapadh Coiste nua Logainmneacha ar an 11 Eanáir 2020. Is é an príomhdhualgas atá ar an gCoiste Logainmneacha comhairle a chur ar an Aire Gaeltachta maidir le logainmneacha na hÉireann mar a shainítear iad sin in alt 31 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Baill an Choiste Logainmneacha