Sonraí oscailte Logainm

Cóipcheart

Tá sonraí Logainm faoi © Rialtas na hÉireann.

Ceadúnas

Leantar TREOIR (AE) 2019/1024 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE, agus cuirtear sonraí Logainm ar fáil faoin gceadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Sannadh

Má úsáideann tú sonraí Logainm, ní mór duit é sin a admháil agus sannadh a sholáthar. Molaimid an téacs seo a leanas:

'Sonraí logainmníochta Gaeilge ó Logainm faoi © Rialtas na hÉireann agus cheadúnas CC BY 4.0.'

Má úsaideann tú sonraí Logainm, ba bhreá linn cloisteáil uait (ag logainm@dcu.ie) le heolas faoi conas atá tú ag baint leasa as na sonraí, ach níl sé seo riachtanach.

Na sonraí a fháil

Is féidir sonraí Logainm a fháil trí API Logainm ach cuntas a chruthú ar Mhol na bhForbóirí ar shuíomh gréasáin Gaois. Tá treoracha agus doiciméadacht i dtaca leis an API ar fáil ar docs.gaois.ie.

Tá sonraí Logainm de shíor ag athrú. Moltar duit nuashonruithe a fháil tríd an API agus a chur i bhfeidhm in aon chóip de na sonraí ar bhonn míosúil. Iarrtar ort gan aon teorainn ráta a leagtar síos a shárú. Coinnímid an ceart rochtain ar an API a chosc ar úsáideoir ar bith nach bhfuil ag cloí leis na téarmaí seirbhíse.