Léim go dtí an bosca cuardaigh

An Coiste Logainmneacha

Tháinig deireadh le téarma oifige an Choimisiúin Logainmneacha ar an 11 Deireadh Fómhair 2012. Faoi réir chinneadh an Rialtais i dtaca le Plean an Rialtais um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, socraíodh go dtiocfadh coiste saineolaithe, a d’fheidhmeodh ar bhonn pro bono, in áit an Choimisiúin Logainmneacha, agus go ndéanfaí an obair go príomha ar-líne. Ar an 19 Meán Fómhair 2013, d’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go raibh Coiste Logainmneacha ainmnithe aige.

Ceapadh Coiste nua Logainmneacha ar an 13 Meán Fómhair 2016. Is é an príomhdhualgas atá ar an gCoiste Logainmneacha comhairle a chur ar an Aire Gaeltachta maidir le logainmneacha na hÉireann mar a shainítear iad sin in alt 31 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Baill an Choiste Logainmneacha

  • An tOllamh Ruairí Ó hUiginn (Cathaoirleach), Ollamh Sinsireach i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.
  • An tOllamh Micheál Ó Mainnín, Stiúrthóir, Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, Ollamh le Gaeilge agus don Léann Ceilteach, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
  • An Dr Siobhán Ní Laoire, Léachtóir le Gaeilge agus le Léann Éireannach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).
  • An Dr Éamonn Ó hÓgáin, Iar-Eagarthóir agus Bainisteoir ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath.
  • An tOllamh Liam Mac Mathúna, Iar-Cheann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).
  • Donncha Ó Baoill, Feidhmeannach Teanga agus Cultúir, Údarás na Gaeltachta, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall.
  • An Dr Úna Bhreathnach, Bainisteoir Eagarthóireachta Tionscadal Taighde, Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).
  • Dónall Mac Giolla Easpaig, M.A, Iar-Phríomh-Oifigeach Logainmneacha, An Brainse Logainmneacha.
  • Máire Feiritéar, Conamara, aoichainteoir ar chláracha RTÉ Raidió na Gaeltachta maidir le Gaeilge agus logainmneacha.
  • Seosamh Ó Braonáin, Iar-Chathaoirleach ar an gCoimisiún Logainmneacha.