Léim go dtí an bosca cuardaigh

An Coiste Logainmneacha

Tháinig deireadh le téarma oifige an Choimisiúin Logainmneacha ar an 11 Deireadh Fómhair 2012. Faoi réir chinneadh an Rialtais i dtaca le Plean an Rialtais um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, socraíodh go dtiocfadh coiste saineolaithe, a d’fheidhmeodh ar bhonn pro bono, in áit an Choimisiúin Logainmneacha, agus go ndéanfaí an obair go príomha ar-líne. Ar an 19 Meán Fómhair 2013, d’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta go raibh Coiste Logainmneacha ainmnithe aige.

Ceapadh Coiste nua Logainmneacha ar an 13 Meán Fómhair 2016. Is é an príomhdhualgas atá ar an gCoiste Logainmneacha comhairle a chur ar an Aire Stáit maidir le logainmneacha na hÉireann mar a shainítear iad sin in alt 31 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Liosta na n-ionstraimí reachtúla a thugann feidhm d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Baill an Choiste Logainmneacha

  • An tOllamh Ruairí Ó hUiginn (Cathaoirleach), Ollamh Sinsireach i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.
  • An tOllamh Micheál Ó Mainnín, Stiúrthóir, Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, Ollamh le Gaeilge agus don Léann Ceilteach, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
  • An Dr Siobhán Ní Laoire, Léachtóir le Gaeilge agus le Léann Éireannach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).
  • An Dr Éamonn Ó hÓgáin, Iar-Eagarthóir agus Bainisteoir ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath.
  • An tOllamh Liam Mac Mathúna, Iar-Cheann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).
  • Donncha Ó Baoill, Feidhmeannach Teanga agus Cultúir, Údarás na Gaeltachta, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall.
  • An Dr Úna Bhreathnach, Bainisteoir Eagarthóireachta Tionscadal Taighde, Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).
  • Dónall Mac Giolla Easpaig, M.A, Iar-Phríomh-Oifigeach Logainmneacha, An Brainse Logainmneacha.
  • Máire Feiritéar, Conamara, aoichainteoir ar chláracha RTÉ Raidió na Gaeltachta maidir le Gaeilge agus logainmneacha.
  • Seosamh Ó Braonáin, Iar-chathaoirleach ar an Choimisiún Logainmneacha.